Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Boekman Extra: Digitale erfgoedcollecties en de jacht op de gebruikscijfers

In deze Boekman Extra over Erfgoedpraktijken: Meerstemmig en Digitaal schreven Wietske van den Heuvel en Gerhard Jan Nauta (DEN) over de jacht op gebruikscijfers van digitale erfgoedcollecties.

Het tonen van digitale erfgoedcollecties heeft maatschappelijke meerwaarde. Het is momenteel echter lastig om een goed inzicht te krijgen in de beschikbaarheid ervan, want instellingen passen hun strategieën steeds aan nieuwe technieken en kanalen aan. De meetmethoden moeten dus ook aangepast worden. Deze publicatie bespreekt deze problematiek en geeft enkele aanbevelingen:

  • Directie en management van instellingen onderkennen het belang van het gebruik van indicatoren voor het optimaliseren van de interne processen en voor het vergelijken van de eigen prestaties met die van anderen (benchmarking) (zie ook Guerra/Pansters 2014). Voor een goede benchmarking is het belangrijk dat instellingen, in ieder geval tot op zekere hoogte, van dezelfde set gestandaardiseerde indicatoren gebruikmaken.
  • Instellingen maken het bijhouden van deze set tot een van de reguliere taken en leggen de resultaten vast in de jaarverslagen. Gezien de snelheid van de veranderingen inzake online gebruik zouden instellingen daarnaast continu moeten bijhouden welke aanbodkanalen prioriteit hebben in hun online strategie en maatregelen moeten nemen indien hierin veranderingen nodig zijn.
  • Het zou goed zijn als de gestandaardiseerde set indicatoren in netwerkverband (erfgoedinstellingen, beleidsmakers, financiers) tot stand komt en zowel domeinoverstijgende indicatoren (voor archieven, bibliotheken én musea) als domeinspecifieke indicatoren (bijvoorbeeld alleen van toepassing op archieven) bevat. Dit maakt een betere vergelijking tussen de verschillende instellingen mogelijk. Bovendien is het belangrijk dat de indicatoren breed gedragen worden door het veld.
  • Portals, aggregatoren en andere instellingoverstijgende aanbieders zouden het aanleveren van gebruikscijfers standaard in hun dienstverlening moeten opnemen. Die cijfers moeten gebruiksklaar worden aangeleverd. Bovendien mag van deze aanbieders verwacht worden dat zij deskundigheidsbevordering op het gebied van gebruiksstatistieken bij de collectiehoudende instellingen faciliteren. Initiatiefnemers en financiers van deze collectieve aanbieders doen er goed aan dit al in de startfase van projecten als voorwaarde mee te nemen.
  • Bij beleidsmakers is er behoefte aan een helder beeld van de schakels in het totale erfgoedveld: welke partijen ‘verhandelen’ digitale erfgoedcontent; wat zijn de afhankelijkheden daarbij; welke partijen zouden een rol kunnen spelen bij het coördineren van monitoringsactiviteiten; welke partijen hebben het vermogen om beleidskeuzes te maken? Onderzoeken naar het gebruik helpen hierbij.
  • Ten slotte, een belangrijke impuls zou moeten komen van de financiers van digitale collecties. De ultieme vraag waar uiteindelijk alles toe te herleiden is: worden de gelden die we inzetten goed besteed?
Download Boekman Extra - Erfgoedpraktijken: Meerstemmig en digitaal

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.