Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Aanbevelingen over open data in de cultuursector

Het rapport “Aanbevelingen voor open data in de cultuursector” is opgesteld door DEN, PACKED vzw en het Netwerk Digitaal Erfgoed in opdracht van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. 

 

Belangrijke bevindingen uit het rapport:

De voorbije jaren hebben steeds meer culturele organisaties ervaren dat het potentieel van (een) gedigitaliseerde collectie(s) met erfgoedwaarde pas maximaal wordt benut als ze de gegevens en representaties van hun collectie(s) vrij ter beschikking stellen, met een minimum aan praktische, technische of juridische beperkingen. In dit rapport staan zeventien aanbevelingen voor het Nederlandse en Vlaamse beleid om culturele instellingen te stimuleren met open data te werken en daarmee hun voordeel te doen. Naast deze aanbevelingen zijn ook relevante voorbeelden opgenomen van initiatieven hoe verschillende instellingen met open data werken.

Met dit rapport wil de commissie zowel de mensen in de cultuur- en erfgoedwereld als de beleidsmakers ervan doordringen dat open data in het belang zijn van onze kennismaatschappij. Dit rapport geeft een antwoord op de vraag wat de voorwaarden zijn voor (culturele) instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is. Het openstellen en verbinden van erfgoedcollecties en collectiegegevens is als doelstelling onderdeel van zowel de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk in Vlaanderen als de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed in Nederland.

DEN, PACKED en Taalunie

 

Download het rapport "Aanbevelingen voor open data in de cultuursector"

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.