Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Digitaal innoveren: over nut en noodzaak van een gericht managementprogramma voor de culturele sector

De aankondiging van het Managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie in de DEN-nieuwsbrief leverde veel enthousiaste reacties op. We vroegen de twee initiatiefnemers van het Managementprogramma, Maaike Verberk (directeur DEN) en Chantal Keijsper (mede-oprichter Injoin en werkzaam in de erfgoedsector) over de visie achter dit programma, hoe het managementprogramma de cultuursector vooruit helpt en waar zij zelf het meest benieuwd naar zijn.

Laten we beginnen bij het begin: waarom zetten DEN en Injoin juist nu het managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie op? 

Chantal: "De Nationale Strategie heeft de afgelopen jaren het nadenken gestimuleerd over nieuwe strategieën en werkwijzen om digitale collecties beter bruikbaar, houdbaar en zichtbaar te maken. Instellingen zijn gaan experimenteren met nieuwe digitaliseringsmethoden en technieken. Uit gesprekken met directeuren en managers merken we dat er grote behoefte is om de actuele ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden samen te brengen in een bruikbare digitale strategie."

Maaike: "Precies. Ook voor andere afdelingen in de organisatie is meer winst te halen uit het digitale materiaal. Denk aan educatie, marketing, andere verdienmodellen. Dat betekent niet alleen een samenhangende strategie, maar ook aandacht voor de vaardigheden die je medewerkers nodig gaan hebben en wie je in je organisatie betrekt bij het verbinden van de verhalen die verscholen zitten tussen al die digitale objecten in collecties. Daarvoor zijn niet alleen de conservatoren en informatiespecialisten nodig, dat is een ontwikkeling van de hele organisatie."

Uit gesprekken met directeuren en managers merken we dat er grote behoefte is om de actuele ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden samen te brengen in een bruikbare digitale strategie.

En waarom moeten die strategische vraagstukken juist nu worden opgepakt?

Chantal: "Op dit moment zijn veel instellingen bezig met voorbereidingen voor hun nieuwe meerjarenbeleidsplannen. Daar liggen volop kansen voor het ontwikkelen van digitale strategieën gericht op digitale innovatie, samenwerking en het bereiken van nieuwe doelgroepen."

Maaike: "De ontwikkelingen binnen de digitale transformatie in de maatschappij bieden nieuwe perspectieven, nieuwe kansen voor de sector en DEN zorgt ervoor dat de instellingen toegerust zijn om die te benutten in het digitale domein. Ook de overheid ziet dit belang. Dan is het waardevol dat directeuren en senior managers kennis en vaardigheden ontwikkelen om een gestructureerde mening te vormen over hoe deze kansen vertaald kunnen worden naar de eigen organisatie in een digitale strategie die zich verhoudt tot de mogelijkheden en doelstellingen van die organisatie."

Hoe gaat dit managementprogramma de deelnemers concreet helpen, bijvoorbeeld als het gaat over publieksbereik en toekomstperspectieven?

Chantal: "In de ontwikkeling van het Managementprogramma hebben we ingezet op de verbinding tussen theorie en praktijk. We gebruiken casussen uit de praktijk, zoals dilemma’s die de deelnemers tegenkomen om hun organisaties en teams mee te nemen in de digitale transformatie."

Maaike: "Juist het breed betrekken van de organisatie bij de missie en de doelstellingen in het digitale domein is een uitdaging. Het publiek is zich in de afgelopen jaren zoveel natuurlijker gaan verhouden tot digitale diensten en digitale informatie. Uit het nationale en internationale netwerk van DEN delen gastsprekers interessante praktijkvoorbeelden die de deelnemers aan het Managementprogramma kunnen inspireren en verder helpen in hun eigen zoektocht."

Digitale klantkunde is cruciaal om de impact van digitalisering te kunnen vergroten

Chantal: "In het programma is de klant het startpunt. Digitale klantkunde is cruciaal om de impact van digitalisering te kunnen vergroten. In het programma werken we in drie modulen toe naar een digitale strategie die de deelnemers na afloop in hun organisatie én in het netwerk kunnen implementeren. Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af, samen met de sprekers van binnen en buiten de sector. In de modulen besteden we onder meer aandacht aan leiderschapsstijlen, netwerksamenwerking en het inrichten van wendbare, innovatiegerichte organisaties die snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen."

Maaike: "Het is een afwisselend programma geworden dat geheel past in de ambities van de DEN Academie om strategische programma’s te organiseren die direct kunnen worden toegepast in de werkpraktijk van de deelnemers."

Hebben jullie een leestip voor wie nu al inspiratie zoekt en interesse krijgt in het managementprogramma? 

Maaike: "Ik kijk graag naar het Verenigd Koninkrijk voor inspiratie over hoe je digitale middelen kunt gebruiken ten behoeve van je organisatiedoelstellingen en hoe je dat naar de schaal van je eigen instelling kunt vertalen. Het onderzoek van Kati Price en Dafydd James, ‘Structuring For Digital Success’, is daarbij een mooie leestip."

Chantal: "Mijn tip is het boek ‘Dagelijks Innoveren’ van Jeff Gaspersz. Het boek laat zien hoe iedereen in een organisatie aan de slag kan met vernieuwen."

Waar zijn jullie zelf vooral benieuwd naar in het programma? 

Maaike en Chantal: "Wij zijn erg benieuwd naar de expertise en de ervaring die deelnemers meebrengen en hoe we die aspecten kunnen inzetten bij de lesstof. Dat kan bijdragen aan kennisdeling,  aan het ontdekken van nieuwe kansen voor de eigen organisatie en aan het vergroten van het netwerk in de cultuursector. Daar kijken wij enorm naar uit."

Maaike Verberk

Maaike Verberk

Directeur DEN

Maaike is de algemeen directeur van DEN. Ze is verantwoordelijk voor het integraal beleid ten aanzien van het ondersteunen van de kunsten- en erfgoedinstellingen en ze zet zich in om met partners in binnen- en buitenland de cultuursector te inspireren om de mogelijkheden van digitalisering te benutten.

Chantal Keijsper

Chantal Keijsper

Partner Injoin Trainingsbureau & directeur Het Utrechts Archief

Chantal is een ervaren manager in de informatie- en erfgoedsector met een focus op samenwerking en innovatie. Ze is mede-oprichter van het Injoin Trainingsbureau voor de informatie- en erfgoedsector.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.