Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Op naar een sterke ondersteuningsstructuur

De directeuren van tien sectorondersteunende instellingen, waaronder DEN, hebben elkaar het afgelopen jaar opgezocht om zich samen sterk te maken voor een goede ondersteuningsstructuur voor de cultuursector. Op 10 oktober 2019 stonden de beleidsplannen centraal, waar de instellingen momenteel hard aan werken. Iedere directeur had een vraag voorbereid waarover ze in gesprek gaan met de aanwezigen, als input voor de beleidsplannen. Na een korte pitch kozen de aanwezigen aan welk vraagstuk ze tijdens de deelsessies een bijdrage wilden leveren.

Deze bijeenkomst was de derde in een serie: op 24 januari spraken de directeuren over wat de Raad voor Cultuur in haar advies over ondersteuning op zou moeten nemen en op 17 april verzamelden ze input voor de uitgangspuntenbrief van de minister. 

DEN-directeur Maaike Verberk sprak ook in een sessie op deze bijeenkomst. Tijdens deze sessie werd gekeken op welke manieren digitalisering en een organisatiebreed gedragen digitale strategie kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige sector, en welke rol DEN daarbij kan spelen.

Uit de sessie volgde hoe DEN op de volgende gebieden kan ondersteunen bij duurzame systeemverandering:

 • Andere verdienmodellen en werkconstructies
  Auteursrecht kan bijdragen aan het verdienvermogen, dus meer aandacht voor Intellectual Property en Creative Commons. Marktstimulering door sectorbreed inzicht in gegevens die voor culturele organisaties beschikbaar komen dankzij van digitale mogelijkheden.
 • Vaardigheden & kennis
  Zet in op het versterken van de professionaliteit van de sector, o.a. door scholing. Creëer meer bewustzijn voor een duurzame inzetbaarheid van middelen, meer aandacht voor mogelijkheden via arbeidsmarktfondsen (denk wellicht aan een matchingssysteem). Verspreid kennis en vaardigheden via grote organisaties. Bewustwording loopt vaak via communities.

 

De bewustere inzet van digitale mogelijkheden gebeurt nu vooral bij grotere organisaties. Deze kunnen een sterkere verantwoordelijkheid nemen voor de hele sector door hun kennis en vaardigheden over te dragen aan kleinere instellingen.

 • Collectief
  De bewustere inzet van digitale mogelijkheden gebeurt nu vooral bij grotere organisaties. Deze kunnen een sterkere verantwoordelijkheid nemen voor de hele sector door hun kennis en vaardigheden over te dragen aan kleinere instellingen. In de erfgoedsector gebeurt dit al op terrein van digitaal erfgoed, mede door uitgangspunten Nationale strategie digitaal erfgoed.
 • Korte- versus langetermijnstrategieën
  Investeringen in digitalisering hebben vaak betrekking op langetermijneffecten. Met name in de kunstensector is het perspectief vaak op kortere termijn gericht. Het is waardevol als in de cultuursector wat vaker met langetermijnvisies wordt gewerkt. Uitwerken van een digitale strategie kan daarbij helpen.
 • Samenwerking van de ondersteunende instellingen
  De bovensectorale en sectorale ondersteuningsorganisaties kunnen overkoepelende onderzoeken en projecten opstarten. Bijvoorbeeld meer inzicht krijgen in de niet-bezoeker en marktstimulering (gekoppeld aan de arbeidsmarktagenda).
Download het volledige publieksverslag van de bijeenkomst

Op naar een sterke ondersteuningsstructuur: beleidsplannen van de ondersteunende instellingen

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.