Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Nieuwe auteursrechtenrichtlijn Digital Single Market

Op 26 maart 2019 nam het Europese Parlement de nieuwe Auteursrechtenrichtlijn binnen de ‘Digital Single Market’ (DSM) aan, waardoor de Nederlandse wetgeving moet worden aangepast. De richtlijn heeft onder andere gevolgen voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van erfgoed, maar wat verandert er nu precies? DEN heeft een aantal leestips verzameld waarin één en ander wordt toegelicht.

In een notendop...

Door de nieuwe richtlijn wordt het bijvoorbeeld voor instellingen makkelijker om grootschalig onderzoek te doen of te faciliteren door ‘tekst en datamining’. Ook kunnen zogenaamde ‘out-of-commerce’ werken makkelijker digitaal beschikbaar worden gemaakt. Daarnaast zijn er nog een aantal andere uitzonderingen die in de verschillende artikelen hieronder worden toegelicht.

Vooraf is het goed om te weten dat de verschillende uitzonderingen in principe betrekking hebben op culturele erfgoedinstellingen. Volgens de richtlijn zijn dat “een voor het publiek toegankelijke bibliotheek of een voor het publiek toegankelijk museum, een archief of een instelling voor cinematografisch of audio(visueel) erfgoed.” Cultureel erfgoed dat zich buiten deze instellingen bevindt, valt daarom vooralsnog jammer genoeg niet onder de uitzonderingen.

Een aantal interessante artikelen op een rijtje: 

 
Het nationale vervolg 

Een ander aspect om in het achterhoofd te houden, is dat de richtlijnen nog uitgewerkt moeten worden in Nederlandse wetgeving. Dat zal in de komende 2 jaar gaan gebeuren. De verschillende Europese landen hebben daarin een zekere mate van vrijheid. Ongetwijfeld zullen er daarom nog consultatierondes worden gehouden waarin je je visie aan de ministeries kenbaar kunt maken. DEN zal daar dan ook met andere cultuurinstellingen aan bijdragen.

Ken jij nog aanvullende bronnen over de nieuwe auteursrechtenrichtlijnen binnen de DSM?
Laat het ons vooral weten.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.