Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Een centraal informatiesysteem zet voorstellingen op de kaart

Bezoekers die een avondje naar het theater willen kunnen een voorstelling zoeken in de UITagenda of op de websites van podia en gezelschappen. Maar één goed overzicht van wat er allemaal te zien is, ontbreekt nog. DEN, Podiumkunst.net en Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP) zetten stappen om een centrale informatievoorziening mogelijk te maken binnen de podiumkunsten en stemmen hun ontwikkelingen met elkaar af. Dit biedt voordelen voor gezelschappen, theaters én het publiek.

De uitdaging

DEN verkent verschillende mogelijkheden om als gezelschap of organisatie op het netwerk en de infrastructuur van podiumkunst.net aan te sluiten. Het uitgangspunt is om het digitaal archief van een gezelschap te verbinden en vindbaar te maken zonder in te breken op de werkpraktijk van makers. Een goede verbinding met deze infrastructuur draagt ook bij aan een betere uitwisseling van data in de keten met beheer bij de bron. 

Instellingen slaan veel informatie zelf al digitaal op: wanneer spelen we welke voorstelling, wie maken deel uit van het artistiek team, welke acteurs spelen er mee, in welke zaal speelt het? En er wordt een publiciteitstekst en afbeelding bij de voorstelling gemaakt. Door dit materiaal op één plek te verzamelen en vervolgens via het digitale netwerk beschikbaar te maken, hoeft een wijziging in bijvoorbeeld de bezetting ook maar in één systeem te worden doorgevoerd. Zo’n wijziging bij de bron wordt vervolgens automatisch door andere platforms overgenomen.

Samen met ontwikkelaar Tijs Bakker en Het Filiaal Theatermakers ging DEN aan de slag met de vraag: Welke stappen moeten we zetten om het digitale archief van Filiaal goed aan te laten sluiten op de infrastructuur in wording van Podiumkunst.net?

Een mogelijke oplossing: het planningssysteem

Het Filiaal slaat gegevens over hun voorstelling op in Podio, het programma dat zij gebruiken om hun voorstellingen te plannen. De publieksinformatie en afbeeldingen uit Podio zijn later te gebruiken voor de speellijsten en abonnementenbrochures van de theaters, door makers van UITagenda’s, of om te publiceren in de Theaterkrant, voor opname in de de Theaterencyclopedie, en op termijn ook voor gebruik binnen DIP. Hiervoor moet je met elkaar afstemmen welke velden nodig zijn om een voorstelling uniform te beschrijven, de zogenaamde metadata.

Stel dat je die informatie, vanaf het moment dat deze door Het Filiaal als ‘publiek beschikbaar’ wordt gemarkeerd, automatisch kunt ophalen en publiceren. Dan heb je dus altijd een actueel overzicht van voorstellingen, speeldata, bezetting. Om zo’n platform te laten werken moeten verschillende systemen de data goed kunnen interpreteren.

Hoe werkt dat?

Tijs ontwikkelde een Hub op basis van een open source data structuur: schema.org. Deze structuur zorgt ervoor dat alle informatie op dezelfde manier wordt omschreven en daardoor aan elkaar kan worden verbonden. Met andere woorden: de data wordt gestructureerd. Daardoor weten andere computers welke data wordt aangeboden.

Links staat ongestructureerde data, vierkantjes in verschillende kleurtinten symboliseren data. De vakjes lopen overlappen en zijn niet uitgelijnd. Rechts staat gestructureerde data. De vierkantjes zijn op kleur gesorteerd, overlappen niet en staan in een raster uitgelijnd.

 

Het klinkt misschien simpel, maar toch liepen we bij het ontwikkelen van de Hub tegen een aantal puzzelstukjes aan die niet volledig pasten. Onderstaand schema toont hoe we deze puzzelstukjes hebben gestructureerd. In ieder blokje staat een stukje informatie, met daarachter tussen haakjes de ‘classificatie’ uit schema.org. Bij iedere productie worden voorstellingen opgeslagen, de producent of producenten, de personen die er aan meegewerkt hebben en de taal. De voorstellingen worden ook nog voorzien van een theater waar het gespeeld heeft of nog gaat spelen en een datum en tijd van de voorstelling. De personen krijgen ook een functie: was die persoon de acteur, de regisseur of de tekstschrijver?

Schema met de lagen van data die kan worden ingevoerd. In de eerste kolom staat productie, dat is verbonden met kolom twee. Hier staan voorstellingen (kolom 3: theater, datum & tijd), producent, persoon (kolom 3: regie, compositie, tekst, acteur, etc.) en taal. Kolom 3 geeft aanvullende data voor enkele blokken in kolom 2.

Missing piece

Het bleek bij de acteurs niet mogelijk om ook de rol die zij spelen in de voorstelling op te slaan, omdat rol vervolgens ook weer verbonden is aan de productie. Vanuit productie gaan we daarom naar personen. Rol kan in een vervolg ook als eigen variabele worden opgeslagen.

Koppelen

Als er nieuwe voorstellingen worden gevonden met dezelfde titel en producent, worden die direct aan elkaar gelinkt. Ook als een bepaald werk in reprise gaat. Er wordt dan een nieuwe productie aangemaakt om producties aan te hangen. Hierdoor kunnen meerdere producties uit verschillende seizoenen aan elkaar verbonden worden. Ook voor personen werd informatie gekoppeld, zo kun je bij een persoon zien aan welke producties diegene heeft meegewerkt. Vervolgens wordt deze informatie vergeleken met informatie uit de Theaterencyclopedie. Als een voorstelling of persoon al in de Theaterencyclopedie bestaat, maar bijvoorbeeld net anders geschreven, kan deze in het nieuwe systeem worden ‘goedgekeurd’. Bij elke persoon worden drie opties gevonden die je kunt keuren.

 

Screenshot van het systeem waarin bij het invullen van een naam, mogelijke gerelateerde namen opduiken. Voor Joey Marijs worden drie mogelijke koppelingen gevonden: Joey Marijs, Joey Dyser en Joey Mensink

Het hebben van een database met locaties (Nederlandse theaters) en producenten maakt het makkelijker om personen te valideren, zeker als zij verbonden zijn aan een gezelschap. In vervolgonderzoek willen we kijken of dit een rol is voor DIP omdat zij die informatie al beschikbaar hebben.   

Maar: waarom?

Tot 2013 werden collecties van theatergezelschappen actief verzameld door het Theater Instituut Nederland. Na de opheffing van TIN zijn medewerkers van Allard Pierson voor de Theaterencyclopedie verder gaan bouwen aan het archief van TIN. De medewerkers voeren hiervoor elke Nederlandse première in met in ieder geval de producent, de titel van de productie en de premièredatum. Op basis van deze gegevens krijgt iedere productie een uniek nummer. Verdere gegevens, zoals makers, acteurs, premièrelocatie, affiche worden indien beschikbaar aangevuld.

Wanneer het mogelijk wordt data over een productie automatisch te publiceren en in de Theaterencyclopedie op te nemen, scheelt dat niet alleen veel werk, maar ontstaat er ook een veel vollediger beeld van het Nederlandse theaterlandschap. Hierdoor is de informatie breder beschikbaar en ook makkelijker te vinden voor het publiek.

De Hub vervolgd

Dit concept biedt mogelijke vervolgstappen. Via dezelfde wijze kunnen ook andere producenten die met Podio werken aan de Hub worden gekoppeld. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we producenten die met andere planningssystemen werken toe kunnen voegen aan de Hub. 

DEN volgt de ontwikkelen die DIP en podiumkunst.net doen op dit gebied en onderzoekt hoe de Hub hierin past.

DIP en Podiumkunst.net

DIP bouwt aan een digitale infrastructuur voor de podiumkunsten, waarin instellingen en makers voorstellings- en geanonimiseerde publieksdata kunnen verzamelen en uitwisselen. Hiermee wordt het in de toekomst tevens mogelijk om voorstellingsinformatie te ontsluiten via andere platforms en initiatieven. 

Podiumkunst.net verbindt de schatkamers van de Nederlandse podiumkunsten en stelt deze open voor makers, onderzoekers en liefhebbers. Zo komen dan bijvoorbeeld materialen uit de Theaterencyclopedie en opnames uit de omroeparchieven bij Beeld & Geluid bij elkaar en kunnen deze ook een bron vormen voor de theater- en dansproducenten zelf.

DIP en Podiumkunst.net werken samen aan de mogelijkheid om de gezamenlijke data op een centrale plek te verrijken met andere content, zoals tekst, credits video en fotografie. Op termijn worden deze data omgezet naar een toegankelijk archief van de Nederlandse podiumkunsten.

 

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.