Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Draagvlak en Samenwerking: Variatie en Rijkdom in de cultuursector

De Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata wil cultuurparticipatie stimuleren door slim om te gaan met publieksdata. Daarmee erkent de taskforce dat rechtdoen aan de variatie en rijkdom van culturele instellingen en -makers. Dit stuk is een reactie op het artikel Is Taskforce Publieksdata op het verkeerde spoor gezet? 

Het onderwerp ‘publieksdata’ leeft enorm in de culturele en creatieve sector. Dat blijkt ook uit het artikel Is Taskforce Publieksdata op het verkeerde spoor gezet? Het antwoord op die vraag luidt ‘nee, zeker niet’. De Taskforce erkent helemaal wat in de afsluiting van het artikel staat: recht doen aan de variatie en rijkdom in culturele instellingen en -makers. Dit willen we bereiken door slim om te gaan met publieksdata en zo de cultuurparticipatie te bevorderen, en tegelijkertijd het verdienvermogen en de maatschappelijke relevantie van de sector te vergroten. En ja, dat kan alleen maar als instellingen en deelsectoren intensief samenwerken en we de kennis en kunde over dit onderwerp in de sector vergroten. Daarbij moeten we oog hebben voor de belangen van de individuele instellingen en makers, maar evengoed voor de vragen die er zijn vanuit sectororganisaties en de overheden. Tenslotte hebben we nadrukkelijk ook oog voor het belang van de culturele consument. Hoe kunnen we die in de toekomst zo goed mogelijk bedienen is daarbij de vraag. 

Dit allemaal willen bereiken is ambitieus, dat beseft de Taskforce zich maar al te goed. Met het artikel in gedachten, is het goed om nog eens kort onder elkaar te zetten hoe we hier op verschillende manieren invulling aan geven:

We schalen een succesvol bestaand systeem op het gebied van publieksdata en publiekssegmentatie, het in Rotterdam ontwikkelde Culturele Doelgroepenmodel, op. Maar liefst 90 organisaties in verschillende delen van het land en verschillende deelsectoren doen mee aan deze pilot. Dit levert enerzijds waardevolle informatie op voor de deelnemende individuele organisaties en anderzijds kunnen we zien of het model ook op andere plekken in het land kan worden ingezet.  

We werken samen met de Rijksuniversiteit Groningen en verschillende culturele instellingen in het noorden van het land om meer inzicht te krijgen in wat de belemmeringen zijn van niet-bezoekers om van cultuur te genieten. Welke redenen hebben niet-bezoekers om geen ticket aan te schaffen? De lessen die we uit dit onderzoek trekken maken we toepasbaar voor andere culturele instellingen.

Sinds de zomer zijn we op diverse manieren bezig om de kennis en kunde in de sector te voeden en op te bouwen. Dit doen we o.a. door het organiseren van (digitale) kennissessies, het bouwen van communities, het inventariseren van relevante opleidingen en het in samenspraak met de sector ontwikkelen van handleidingen voor bijvoorbeeld het (AVG-proof) werken met data. 

Ten slotte verkennen we de toekomstige manieren om collectief te werken met publieksdata en hoe organisaties daar baat bij hebben. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden binnen en buiten de culturele sector, zowel in Nederland als daarbuiten. Onderdeel daarvan is dat we ook kijken naar de mogelijkheden van centraal georganiseerde systemen. Niet als doel op zich, maar wel als een mogelijke oplossingsrichting. Tegelijkertijd kijken we naar de mogelijkheden om systemen te koppelen en de mogelijkheden om afspraken te maken over datastandaardisatie. De aanpak die zo ontstaat moet recht doen aan de diverse belangen.   

Om succesvol te kunnen zijn is draagvlak en samenwerking binnen de sector noodzakelijk, daarvan is de Taskforce zich terdege bewust. Dat geldt voor iedereen die hieraan bij wil dragen. De eerste contacten met de schrijvers van dit artikel zijn gelegd. 

Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata,

Maaike Verberk, directeur DEN
Thomas Hosman, directeur Cineville
Walter Groenen, directeur CJP
Marianne Versteegh, algemeen secretaris Kunsten '92 
Sjoerd Feitsma, directeur Platform ACCT
Mariska van Elsen, hoofd Cultuurparticipatie Rotterdam Festivals
Loes Hoogenboom, directeur Stichting DIP

Ook betrokken bij het onderwerp publieksdata? Houd publieksdata.nl in de gaten en meld je aan voor de LinkedIn-groep 'Meer met publieksdata'.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.