Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Archieftraject najaar 2021: Ervaringen van de deelnemers

In dit artikel lees je over de ervaringen van zes deelnemers aan het archieftraject van najaar 2021: Toneelgroep Oostpool (Arnhem), ICK Amsterdam (Amsterdam) en Festival Cement (Den Bosch) uit de podiumkunsten, en Sundaymorning@ekwc (Oisterwijk), MU Hybrid Art House (Eindhoven) en Casco Art Institute (Utrecht) vanuit de design en digitale cultuur.

Toneelgroep Oostpool

Toneelgroep Oostpool is één van de grotere rijksgesubsidieerde toneelgezelschappen van het land en werd in 1953 in Arnhem opgericht. Oostpool ontwikkelde de afgelopen jaren een eigen signatuur in het Nederlandse theaterlandschap. De artistieke koers is gericht op het delen van persoonlijke verhalen in een voortdurende ontmoeting met het publiek rondom thema’s die nu raken. Onder het motto 'Hoe nu mens te zijn?' maakt Toneelgroep Oostpool maatschappelijk betrokken, artistiek gedurfd, noodzakelijk actueel en altijd onverwacht theater.

"Door een constante, actieve blik op de toekomst, werd aan archiveren voor een lange periode ongewild te weinig aandacht besteed binnen Toneelgroep Oostpool. Met het 70-jarig bestaan in het vooruitzicht, willen we beter inzicht krijgen in (de omgang met) het archief. Het archieftraject van DEN biedt de broodnodige handvatten om een antwoord te krijgen op de grote vraag waar te beginnen." - Jasmijn van Wijnen, medewerker dramaturgie Toneelgroep Oostpool
Foto van toneelstuk Laura H.
© Sanne Peper
Laura H.

Sundaymorning@ekwc

Sundaymorning@ekwc is een internationale artist-in-residence en centre-of-excellence voor keramiek. Al meer dan 50 jaar worden hier, van over de hele wereld, kunstenaars, designers en architecten ontvangen om te experimenteren met klei. Dit levert zowel bijzondere kunstwerken op, als technische innovaties. De resultaten zijn te zien in musea van New York tot Tokyo. Sundaymorning@ekwc heeft als missie om het materiaal keramiek verder te ontwikkelen en de toepassing ervan in kunst, design en architectuur te promoten.

“Toen we het archief in doken, kwamen we allemaal verrassingen tegen. Deze schat aan verhalen, van meer dan 1500 kunstenaars die in 50 jaar bij ons werkzaam zijn geweest, is een van de redenen waarom we zo graag dit archief wil delen. Wij zijn ervan overtuigd dat je kennis moet opbouwen en delen. We willen ons archief zo inrichten dat kennis delen zo laagdrempelig mogelijk wordt.” - Nico Thöne, project manager Sundaymorning@ekwc
Drie kunstobjecten in lichtroze, wit en brons voor een muur
© Han Ernest

Casco Art Institute: Working for the Commons

Kunst en commons zijn de twee belangrijkste pijlers van Casco Art Institute, welke we zien als middelen voor een betere manier van samenleven. De commons zijn culturele en natuurlijke hulpbronnen die toegankelijk zijn voor alle leden van een gemeenschap. Denk bij deze hulpbronnen aan bos, water, weidegronden, maar ook boeken, open-source software en kennis. Deze middelen worden in de commons gemeenschappelijk beheerd, er is geen privébezit. De commons vereisen een samenwerkingsproces, dat we ‘commoning’ noemen, gebaseerd op gedeelde ethiek en waarden zoals diversiteit, gelijkheid, pluralisme en duurzaamheid. 

"Wij willen archiefwerkwijzen opzetten die ons team haarzelf eigen kan maken; en zo manieren vinden om hetgeen dat we archiveren tevens om te zetten in hulpbronnen die we kunnen delen. Zie het als recepten, die je keer op keer door kunt geven, en vervolgens hun eigen leven gaan leiden. Het 31-jarig bestaan van Casco Art Institute: Working for the Commons vormt een goed moment om kritisch te kijken naar de staat en veerkrachtigheid van onze organisatie. We starten daarom het archieftraject gericht op het heden én de toekomst. Tegelijkertijd besteden we aandacht aan de praktische kanten van een toegankelijker verleden." - team van Casco Art Institute: Working for the Commons
Een groep mensen zittend in een kring rondom vellen papier en geld in het midden van Casco’s kantoor. Ze doen mee en zijn in discussie. Aan de wand hangen diagrammen en grote vellen papier.
© Casco Art Institute
Unlearning future 2018, een collectief experiment met Kate Rich en Elephants in the Room

MU Hybrid Art House

Bij MU Hybrid Art House draait het niet om wat kunst is, maar wat kunst kan zijn: dat onderzoeken ze samen met voornamelijk jonge makers en een breed, internationaal publiek. Exposities en events bij MU kunnen onvoorspelbaar, speels, ontroerend, prikkelend en visionair zijn, en nodigen uit om je actief te verhouden tot de wereld om je heen. Bij voorkeur produceert, presenteert en initieert MU nieuw werk, omringd met een prikkelend randprogramma waarin de grenzen tussen disciplines worden overschreden. Kennismaking met, verdieping van en hands-on eigen ervaring met het maken van kunst staat daarbij voorop. Vertrekkend vanuit het nabije verleden en heden van de eigentijdse beeldende kunst richt MU zich ons op de onvoorspelbare toekomst van (over)morgen en de rol die hybride makers daarin kunnen en willen spelen.

“MU bestaat in 2023 25 jaar. Dit was de aanleiding om het archief verder in kaart te brengen en te digitaliseren. Zo willen we het huidige en toekomstige programma sterker verbinden met projecten, bevindingen en materialen uit het verleden, om zo meer context te bieden. We willen er een levend archief van maken, relevant in het hier en nu. Ons web-platform kan als een verlengstuk van onze fysieke ruimte fungeren. Het archief speelt hier een rol in. Met de steun van Fonds21 EXTRA voor een nieuw hybride platform kunnen we deze ambitie de komende jaren realiseren.” - Sandra Janssen, hoofd Balie en Facilitaire zaken
Drie mensen lopen door de tentoonstellingshal.
© Sandra Janssen
LAWKI-Alive evenement

ICK Amsterdam

Vanaf 1996, het begin van hun samenwerking, hebben Emio Greco en Pieter C. Scholten zich beziggehouden met het beschrijven, vastleggen, documenteren en archiveren van hun werk. In 2005 is de ICK-Academy begonnen, op intiatief van onderzoeker Bertha Bermudez, met gericht onderzoek naar wat vaak omschreven wordt als het onbenoembare en vluchtige van hedendaagse dans. Specifiek ook naar de intentie van de beweging en de intuïtie van het dansende lichaam. Dit onderzoek heeft onder meer geleid tot diverse publicaties en een interactieve installatie.

“Het gaat bij het archiveren van de dans niet alleen om het bewaren van voorstellingsmaterialen. Ook de beschrijving van de creatieprocessen is van belang, waarbij de benadering van de verschillende choreografen en de ervaring van het danserslichaam onderdeel zijn van het archief. We documenteren en annoteren die maakprocessen om die kennis vast te kunnen houden, te kunnen delen met het dansveld en een geïnteresseerd publiek." Suzan Tunca, Hoofd ICK-Academy en Annet Huizing, coördinator Artistiek Archief ICK
Dertien mensen met de handen gekruist op de borst en hun rechterbeen over hun linkerbeen gekruist voorover buigen en naar de grond kijken. Tegen een zwarte achtergrond.
© Alwin Poiana
ICK Disappearance

Festival Cement

Elk jaar in maart trakteert Festival Cement op een negendaags bombardement van spannende voorstellingen. Op allerlei plekken in ’s-Hertogenbosch richten publiek en professionals de blik op een nieuwe generatie makers van theater, dans en circus. Je ontdekt jonge makers en hun thematieken, nieuwe vormen en krijgt alternatieve voorstellen voor de toekomst. Daarnaast is er volop ruimte om met elkaar in dialoog te gaan tijdens het uitgebreide contextprogramma.

“Festival Cement produceert en presenteert niet alleen voorstellingen. We verzamelen jaarlijks ook enorm veel kennis en reflectie over de (jonge) podiumkunsten. In het archieftraject willen we ontdekken hoe we deze waardevolle informatie op een goede manier kunnen bewaren en ontsluiten richting het werkveld.” – Janneke Defesche, zakelijk directeur
Een slinger vlaggetjes met tekeningen op een plein.
© William van der Voort
Festival Cement
Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.