Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Podium met alle actoren van het culturele ecosysteem

Over de grens zien we een collectieve aanpak van streaming bij het platform Podium 19. Theaters, podia, gezelschappen én de televisie sloegen de handen ineen om in deze tijd podiumkunsten aan te bieden aan het publiek. Van januari tot en met april 2021 functioneerde Podium 19 als ‘crisiszender’, maar het platform heeft ook plannen voor de toekomst.

Gunther Broucke, woordvoerder voor Podium 19 en intendant Brussels Philharmonic en Frederik Bastiaensen van publiq, een organisatie die publiek en cultuur met elkaar verbindt, praten met DEN over de collectieve aanpak en de manier waarop zij alle actoren in het culturele ecosysteem betrokken.

Platform voor de reizende cultuuromnivoor

Podium 19 bood via bestaande en nieuwe kanalen voorstellingen aan. Je kunt Podium 19 het beste zien als een nieuw volwaardig televisiezender. Via de eigen website boden ze voorstellingen online aan, en daarnaast was hun programmering te zien op televisie via Proximus, Telenet en Orange. Nadat een voorstelling te zien was op de website van Podium 19, was de voorstelling nog dertig dagen on demand beschikbaar via het streamingplatform van VRT NU. De programmering van Podium 19 beperkte zich niet tot één discipline. Zo vond je er dans, theater, klassieke muziek en popmuziek. Deze discipline-brede programmering sluit volgens Gunther Broucke aan bij de reizende cultuuromnivoor. “Via concerten en optredens van bandjes kan het publiek ook eens kijken bij dans of theater, en andersom”.

Programmeren voor de omnivoor

Dat voorstellingen vanuit verschillende disciplines op één platform te bekijken zijn, is geen garantie dat de cultuuromnivoor ook gaat reizen door het aanbod. Frederik Bastiaensen geeft aan dat het idee van een reizende cultuuromnivoor ook moet doorwerken in de manier waarop het aanbod wordt geprogrammeerd. Wat biedt je wanneer aan en voor wie? Wanneer je de eerste drie weken alleen klassieke muziek presenteert, schep je verwachtingen bij je publiek. Als je in week vier dan geen klassieke muziek streamt, dan kan het publiek teleurgesteld zijn. Tegelijkertijd kan een publiek dat juist een popconcert wilt zien, niet eens het platform in de gaten houden, omdat die verwacht dat er alleen klassieke muziek te zien is.
Een theater of gezelschap bouwt aan een band met haar publiek, en hetzelfde geldt voor een streamingsplatform zoals het VRT NU.

Gefaseerd proces

De betrokkenen bij Podium 19 hadden elkaar snel gevonden, vanwege gedeelde doelstellingen, ambities en een hecht netwerk. Als eerste kwamen de grote Vlaamse kunstinstellingen samen, waaronder gezelschappen en theaters/podia. Proximus, een Belgische provider, was in deze fase ook al betrokken. Daarna zijn ook andere cultuurproducenten uit de sector betrokken. Telenet, Orange en de VRT volgden snel, waardoor de voorstellingen breed aangeboden konden worden. Ook de Vlaamse overheid steunde het initiatief.

De technische dienst van de VRT leverde instructies voor de minimale aanleverkwaliteit van registraties, om de voorstellingen zo goed mogelijk te kunnen aanbieden aan het publiek. Voor Podium 19 is er sprake van het streamen van al bestaande registraties, maar ook van opnames speciaal voor online gemaakt. VRT maakt de streams achteraf beschikbaar via on demand.

De workload voor een gezelschap / orkest om een voorstelling online aan te bieden is aanzienlijk, zegt Bastiaensen. Daardoor kon het platform ook alleen nu tot stand komen. De orkesten kwamen nog steeds samen om repeteren, die kosten werden dus al gemaakt. Het betrekken van een opnameteam is dan nog wel een aanvullende kostenpost, maar het orkest hoeft niet een extra dag (of meer) aanwezig te zijn voor opnames, waarmee de kosten aanzienlijk hoger worden. Met dit gegeven voor ogen, kijken ze naar de toekomst voor Podium 19. Op welke manier kan dit platform als aanvullend dienen voor de live optredens in de theaters? Omdat op beide vormen inzetten - online én in de theaters - financieel voor veel gezelschappen niet haalbaar zal zijn.

Televisiepubliek voor de podiumkunsten

Aansluiten bij het bestaande platform van VRT NU en de televisie providers heeft ook als voordeel dat je aansluiting vindt bij het al bestaande publiek van deze kanalen. Bastiaensen benoemt dat er overlap bestaat tussen deze kijkers van de VRT NU en de televisieproviders, en de bezoekers aan de podiumkunsten, waardoor ze vrij gemakkelijk bij dit culturele aanbod terecht konden komen. Voor het publiek dat nog niet met het culturele aanbod van de televisiekanalen bekend was, werd er nog steeds gebruik gemaakt van de marketing vanuit de podia en de gezelschappen. De podia bleven eigen campagnes voeren, ook voor de streams, en hetzelfde gold voor de gezelschappen.

Content op maat

Doordat Podium 19 veel voorstellingen uit verschillende disciplines op één plek verzameld heeft, wordt het mogelijk om in de toekomst content op maat aan te gaan bieden aan het publiek. Ondanks dat het platform als project is geëindigd, ligt er wel een potentieel scenario. Op basis van verzamelde gegevens over kijk-gedrag kan het platform suggesties doen voor content op maat. Het publiek kan dan kennis maken met gezelschappen en voorstellingen die zij nog niet kenden, maar mogelijk interessant vinden. Hierdoor bedien en bereik je een nieuw publiek, die vervolgens zich kan gaan binden aan de gezelschappen.

Eerst betalen, dan gratis

De gezelschappen en de podia denken ook na over hoe ze de aansluiting bij Podium 19 kunnen meenemen in hun verdienmodel. Opera Ballet Vlaanderen bijvoorbeeld kiest ervoor om de première te livestreamen vanaf hun eigen website, tegen betaling, en biedt daarna een registratie aan via Podium 19, waar mensen het gratis kunnen (terug)kijken. Dit leidde niet tot een verlies van kijkers of inkomsten. De meeste kijkers waren juist te vinden bij de livestreaming vanuit het huis van Opera Ballet Vlaanderen. Bastiaensen denkt dat de verklaring kan liggen bij de steun die de achterban van Opera Ballet Vlaanderen aan hen wilt bieden, of dat mensen wel wat over hebben voor de exclusiviteit van de première.

Hybride model voor aanbod

Hoe bestaat het online aanbod naast de voorstellingen in de theaters? Podium 19 denkt daar ook over na. Het aanbieden van én producties en premières in de theaters, én via livestreaming zal voor de meeste gezelschappen een te grote belasting zijn in mankracht en beschikbare middelen. Er moet nagedacht worden over een hybride model, en er moeten bij de instellingen keuzes gemaakt worden. Waar ga je de focus op leggen?

Podium 19 kan goed aanvullend werken op de live voorstellingen in de theaters, bijvoorbeeld door het aanbieden van context materiaal. Zo verandert de functie van Podium 19 van presentatieplek naar smaakmaker. Via Podium 19 kunnen mensen kennismaken met wat er allemaal speelt in de sector, ter promotie en aanvulling op het live bezoek in de theaters. Maar ook ter contextualisering om de offline/online ervaring van de bezoeker te verdiepen. Hier zal je al snel te maken hebben met bekende formats binnen de televisiesector, zoals tafelgesprekken, interviews en ‘making of’s’. Expertise die de mensen van VRT NU en collega’s al in huis hebben. Deze collectieve kennispool kan actief worden ingezet om ook de podiumkunsten te ondersteunen.

Kennisdossier streaming

Dit praktijkvoorbeeld is een onderdeel van het kennisdossier streaming. Bekijk ook de andere voorbeelden, of verken de verschillende streaming-platformen.

Guido Jansen

Guido Jansen

Projectleider en coach archieftraject

Guido werkt als zzp'er aan het archieftraject bij DEN. Met een achtergrond in zowel de podiumkunsten als digitale media brengt hij deze twee velden samen. Bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht werkt hij als docent Interactive Performance Design, en daarnaast is hij als dramaturg betrokken bij makers en choreografen. Eerder werkte Guido als junior docent aan de Universiteit Utrecht voor de opleiding Media en Cultuur Studies, en organiseerde hij contextprogramma's voor SPRING Performing Arts Festival en het IMPAKT Festival.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.