Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Podiumkids Thuis: Samen spelen, samen streamen

De jeugdtheater-, muziek- en dansgezelschappen die onderdeel zijn van Podiumkids sloegen de handen ineen toen de theaters dicht gingen. Ze brachten hun voorstellingen naar het publiek via hun platform Podiumkids Thuis. DEN sprak met projectcoördinator Sonja Rinkel over dit initiatief, het proces en de ambities voor de toekomst.

Samen spelen, samen streamen

Collectief optrekken was niets nieuws voor Podiumkids. Het is een initiatief van 26 verschillende jeugdtheater-, muziek- en dansgezelschappen in Nederland dat in 2019 ontstond. Samen zetten zij zich in voor de promotie van jeugdvoorstellingen via de website www.podiumkids.nl. Hier krijgt de bezoeker een overzicht van de voorstellingen die op dat moment in de theaters spelen. Daarmee functioneert de website als verzamelplek met een agenda voor alle jeugdvoorstellingen, zodat het publiek een voorstelling kan uitkiezen. Via deze website gezamenlijk streams aanbieden was dan ook een logische volgende stap toen de theaters moesten sluiten.

© Podiumkids Thuis

De website klaarmaken

Het overzicht van voorstellingen op de website was nog niet zo ingericht dat er gelijk streams aan gekoppeld konden worden. Daarvoor moest de website aan de achterkant nog worden aangepast. Sonja Rinkel, projectcoördinator voor Podiumkids Thuis vertelt meer over het proces.

Cultuurticket, een bestaand streamingsplatform voor cultuur, kon als technische partij een rol spelen om voorstellingen online aan te bieden via de website van Podiumkids. Cultuurticket biedt al langer on demand streaming van voorstellingen aan. Instellingen die een abonnement hebben bij Cultuurticket kunnen hun video’s uploaden op het streamingsplatform. Het platform regelt vervolgens alle andere aspecten die bij on demand streaming komen kijken, zoals het hosten van video - die gebruikers kunnen bekijken via de videoplayer van Cultuurticket - en ook het betalen van het ‘kaartje’ voor het bekijken van de stream wordt door Cultuurticket verzorgd via hun eigen betaalsysteem. Bezoekers hoeven niet op de website van Cultuurticket op zoek te gaan naar een voorstelling. Via een video-plugin maakt Cultuurticket het mogelijk om in je eigen webomgeving streaming aan te bieden van video’s die een instelling bij Cultuurticket heeft geüpload. Zo kunnen podia streaming aanbieden met hun eigen look and feel.

Cultuurticket werkte al samen met meerdere gezelschappen van Podiumkids. Sonja vertelt dat het hierdoor mogelijk was om het platform in een relatief korte tijd te lanceren. In december 2020 ging Podiumkids Thuis online.

Door samen te werken konden de gezelschappen putten uit een gedeeld netwerk en een collectieve kennispool . Waar het ene gezelschap een medewerker had met expertise in ticketing, was een ander gezelschap weer bekend met technische mogelijkheden. Met meerdere gezelschappen hadden ze als collectief toegang tot kennis over alle facetten die erbij komen kijken als je voorstellingen via streaming gaat aanbieden; van financiën tot technische infrastructuur en, uiteraard, een marketingcampagne.

Daarnaast was het financieel gezien ook handiger om samen op te trekken.  Een dergelijke samenwerking met Cultuurticket zou voor sommige kleinere gezelschappen te duur zijn geweest om alleen te bekostigen en al helemaal om een geheel eigen streamingsplatform op te richten en te ontwikkelen.

Kaartjes en content

Podiumkids Thuis biedt via Cultuurticket vooraf opgenomen registraties van voorstellingen aan tegen betaling. Wie een kaartje koopt, krijgt 48 uur toegang tot de registratie, die dan zo vaak als gewenst bekeken kan worden. Na de 48 uur verloopt je toegang tot de registratie.Instellingen bieden voorstellingen in verschillende vormen aan. De meeste gezelschappen delen registraties van al bestaand werk. Enkele gezelschappen maken speciaal voor on demand streaming opnames van nieuw werk.

Koppeling met Cultuurticket

Cultuurticket verzorgt ticketing en het aanbieden van online voorstellingen, live en on demand, en heeft hiervoor een plugin beschikbaar. De kaartverkoop en het streamen van de video’s ligt in handen van Cultuurticket, evenals de data van bezoekers. Sonja heeft vanuit Podiumkids contact met Cultuurticket, over technische ondersteuning, kaartverkoop en kijkersdata. Hierover hebben ze met elkaar afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over welke data Cultuurticket mag delen met Podiumkids (vanuit de AVG) en welk percentage van de kaartprijs naar de gezelschappen gaat. Door hier als collectief een projectcoördinatorop te zetten, neem je weg dat elk gezelschap apart hierover contact moet onderhouden. Dat is voor zowel de gezelschappen als Cultuurticket efficiënter werken.

Dat Cultuurticket de video’s streamt naar het publiek, betekent niet dat de gezelschappen geen eigenaar meer zijn over hun registraties. De instellingen uploaden zelf hun registraties bij Cultuurticket en blijven ook de rechthebbenden. Ze bepalen zelf voor welke periode een voorstelling online beschikbaar mag blijven.

Vele stemmen, één beslissing

Achttien gezelschappen deden mee aan Podiumkids Thuis, en achttien stemmen betrekken bij beslissingen is een hele klus. Bij het oprichten van Podiumkids Thuis zijn er veel gesprekken geweest met de verschillende gezelschappen, waarvan Sonja de coördinatie deed. Omdat er in deze samenwerking heel transparant is gewerkt en iedereen daarin goed is meegenomen, was er altijd begrip voor de uiteindelijke keuzes.

“Zoveel gezelschappen, zoveel gedachten. Dat betekent voor mij dat ik goed moet luisteren en weten wat er speelt, welke argumenten worden aangedragen. Maar iedereen realiseert zich ook dat je met zijn allen een kant op moet. Omdat we transparant zijn geweest in de keuzes, kon iedereen daarin meegaan.” - Sonja Rinkel, projectcoördinator Podiumkids Thuis

Samen onder de aandacht brengen

Rondom de lancering van het platform is er een campagne uitgezet door Podiumkids. Daarnaast zijn de gezelschappen zelf ook bezig met de promotie van hun online voorstellingen, net zoals ze dat zouden doen voor een live voorstelling in het theater. Doordat alle voorstellingen nu gebundeld op één platform worden aangeboden, heb je als voordeel dat alle kanalen van de individuele gezelschappen verwijzen naar dezelfde website. Het publiek van de verschillende gezelschappen komt dan naar dezelfde plek toe om jeugdvoorstellingen te zien. Hierdoor krijg je een ‘reizend publiek’, dat bijvoorbeeld via de landelijke marketingkanalen van de Toneelmakerij een voorstelling op Podiumkids Thuis bekijkt, en vervolgens merkt dat er ook een voorstelling van Sonnevanck te zien is. Zo kunnen bezoekers makkelijker kennismaken met voorstellingen van andere gezelschappen. Door gezamenlijk op te treden in streaming, kun je ook gezamenlijk campagne voeren en profijt hebben van elkaars publiek.

“Ieder gezelschap heeft zijn warme contacten ingezet om Podiumkids onder de aandacht te brengen, lokaal en landelijk.”

Technische hulp bij ongelukken

Via Podiumkids Thuis bekijkt het publiek de je voorstelling vanuit de eigen woonkamer. Dit betekent ook dat er geen technicus in huis is om te helpen als er iets misgaat. Podiumkids heeft dus moeten nadenken over hoe zij de technische ondersteuning regelen. Sonja heeft hiervoor een FAQ - een lijst met veelgestelde vragen - opgesteld zodat de thuis-bezoekers zelf de meest voorkomende problemen kunnen oplossen. Voor de andere obstakels kunnen bezoekers terecht bij Cultuurticket. Toch komt het soms voor dat een bezoeker een hulpvraag deelt via de email van Podiumkids Thuis. Omdat Sonja de coördinatie doet voor heel Podiumkids Thuis, houdt zij deze mailbox bij. Zij helpt de bezoekers verder waar zij kan, of stuurt hen door naar Cultuurticket. Dankzij de collectieve aanpak is het mogelijk om één centrale persoon aan te wijzen die deze communicatie en ondersteuning doet, zodat niet elk gezelschap iemand hoeft aan te stellen voor de technische begeleiding

Meten van bezoekersgedrag via collectieve data

Cultuurticket verzamelt algemene informatie over het gebruik van het platform en deelt deze met de deelnemers van Podiumkids Thuis. Zoals wanneer bezoekers een stream bekijken, hoe laat en voor hoe lang. Vanuit de collectieve aanpak komen veel meer data beschikbaar, waardoor je ook veel meer kunt aflezen over het kijkgedrag van de bezoekers. Zo wordt het mogelijk om tegemoet te komen aan het kijkgedrag, bijvoorbeeld in de tijden en momenten waarop je nieuwe voorstellingen aanbiedt. In de toekomst wilt Podiumkids hier nog meer onderzoek naar doen, om te kijken hoe ze via hun platform de voorstellingen nog beter kunnen aanbieden aan de bezoekers, en daarmee bezoekers kunnen verbinden met meer gezelschappen.

“Ik geloof niet dat het live aanbod en wat je online aanbiedt elkaar beconcurreren. Wel dat je een filosofie moet hebben over wat je online aanbiedt, wat niet, en waarom je dat doet. Op welke manier kan dat wat online staat de live ervaring versterken?” Inzichten in het publieksgebruik van het online platform op afstand helpen de gezelschappen om hierin een strategie te ontwikkelen.

Hybride toekomst

Met het heropenen van de theaters, gaat Podiumkids Thuis een nieuwe rol spelen. Niet langer biedt het platform voorstellingen on demand aan als alternatief voor de live voorstellingen, maar het gaat het online aanbod parallel laten lopen aan het live aanbod. Op welke manier kunnen de twee vormen elkaar aanvullen en ondersteunen of zelfs versterken? Podiumkids denkt na over hoe ze het platform in de toekomst kunnen blijven inzetten. Zo wordt overwogen om een ander soort content aan te bieden, zoals context- en educatiemateriaal, workshops en livestreams van voorstellingen.

Kennisdossier streaming

Dit praktijkvoorbeeld is een onderdeel van het kennisdossier Streaming. De komende tijd delen we ook andere voorbeelden en bieden we een overzicht van de verschillende streaming-tools. Bekijk via deze pagina het volledige dossier.

Guido Jansen

Guido Jansen

Projectleider en coach archieftraject

Guido werkt als zzp'er aan het archieftraject bij DEN. Met een achtergrond in zowel de podiumkunsten als digitale media brengt hij deze twee velden samen. Bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht werkt hij als docent Interactive Performance Design, en daarnaast is hij als dramaturg betrokken bij makers en choreografen. Eerder werkte Guido als junior docent aan de Universiteit Utrecht voor de opleiding Media en Cultuur Studies, en organiseerde hij contextprogramma's voor SPRING Performing Arts Festival en het IMPAKT Festival.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.