Toekomst culturele ondersteuningsstructuur

Een sterke, vitale culturele sector heeft baat bij een sterke en wendbare ondersteuningsstructuur. In de aanloop naar de beleidsperiode 21-24 gaan we in gesprek over wat de ondersteuning zou moeten inhouden en hoe die eruit zou moeten zien.

24 januari 2019
Museumpark 25 Het Nieuwe Instituut Rotterdam

De bovensectorale en een aantal sectorondersteunende instituten zochten elkaar op, schreven een position paper en nodigen u uit voor deze middag.

Na een korte inleiding over de geschiedenis van de ondersteuning, halen we inspiratie vanuit het buitenland. We praten over de witte vlekken met vertegenwoordigers uit het veld, zoals de podiumkunsten en de ontwerpsector.

We delen de opbrengst van deze middag met OCW en de Raad voor Cultuur. Uiteraard zijn vertegenwoordigers van beiden ook uitgenodigd voor deze middag, evenals een brede vertegenwoordiging uit de cultuursector: fondsen, culturele instellingen, netwerken, festivals, beroeps- en branche verenigingen en kunstenaars.

Aanmelden kan via deze link.

Na afloop van de middag is er een mogelijkheid om het International Film Festival Rotterdam te bezoeken.

Download Created with Sketch.
Programma - Toekomst culturele ondersteuningsstructuur

14:30 tot 17:00

Deze middag wordt georganiseerd door de volgende instellingen...:
Thema's
Deel dit artikel