Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

FARO: groot onderhoud - Erfgoed x Onderwijs

FARO brengt erfgoed en onderwijs bij elkaar in het Groot Onderhoud, Erfgoed x Onderwijs = da's klasse.

31 mei 2022
Congres- en Erfgoedcentrum Lamot (Mechelen, BE)

Erfgoed en onderwijs zijn als twee handen op een buik. Beide sectoren willen kinderen en jongeren helpen om hun plekje in de wereld te vinden. Maar hoe kan dat streven (nog meer) realiteit worden? Ontdek het tijdens het Groot Onderhoud op 31 mei 2022. DEN adviseur Sophie Heijkoop verzorgt tijdens het programma een sessie over digitale erfgoededucatie.

Het gemeenschappelijk belang van onderwijs en erfgoed zal de komende jaren alleen maar groeien. De hamvraag blijft echter: hoe kan de erfgoedsector zijn rol en meerwaarde voor het onderwijs concreet en structureel maken? Met andere woorden: hoe kunnen musea, archieven, erfgoedcellen, erfgoedbibliotheken en andere erfgoedorganisaties in de toekomst nog beter samenwerken? FARO wil dit samen met jou onderzoeken tijdens de elfde editie van het Groot Onderhoud. 

Programma

9.00 uur: Onthaal

10.00 uur: Start conferentie

  • Breek uit jezelf | In gesprek met Michael De Cock, artistiek directeur KVS
  • Erfgoedwijs onderwijs: een stand van zaken (1) | Eva Begine, Michelle Van Meerhaeghe, Hildegarde Van Genechten (FARO)
  • Erfgoed en onderwijs: een stand van zaken (2) | Hildegarde Van Genechten en Saidja Steenhuyzen, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Lunchpauze

13.15 - 14.35 uur: Sessies Blok 1

  • Sessie 1 | Hoe benut ik het potentieel van digitale erfgoededucatie? (max 25 deelnemers) | Sophie Heijkoop (DEN)
Sessies blok 1

Sessie 1 | Hoe benut ik het potentieel van digitale erfgoededucatie? (max 25 deelnemers) | Sophie Heijkoop (DEN)
Sessie 2 | Projectmatig werken met erfgoed: een ideale leerschool | Hanne Jakubiak (projectmedewerker Erfgoedcel Mijn-Erfgoed), Kathelijn Vervarcke (leerkracht Athena Atheneum Oostende), Katie Steemans (directeur GO! Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen), Annelies Tollet (adjunct-directeur Erfgoedpubliekswerking VGC Brussel, stuurgroep Buurten met erfgoed), Poli Roumeliotis (gewezen regisseur Buurten met erfgoed/FARO)
Sessie 3 | Wat met de Canon van Vlaanderen? | Hubert Slings (directeur stichting entoen.nu), Wim Heylen (leraar geschiedenis Paridaensinstituut Leuven), Alexander Vander Stichele (coördinator onderzoek FARO), Roel Daenen (coördinator communicatie FARO)
Sessie 4 | Hoe zet u uw educatief materiaal in de kijker via Erfgoedwijs.be? | Anne Milkers (adviseur FARO), Eva Begine (projectmedewerker educatie bij FARO en gedetacheerde leerkracht) en Rob Bartholomees (stafmedewerker Histories)
Sessie 5 | Erfgoededucatie als opstap naar actief burgerschap (max 25 deelnemers) | Rachid Atia (erfgoedconsulent Erfgoedlab Antwerpen)  
 

15.00 - 16.20 uur: Sessies Blok 2

Sessies blok 2

Sessie 6 | Wegwijs in onderwijs en eindtermen | Jan Leyers (projectleider en beleidsmedewerker CANON Cultuurcel), Joris Van Doorsselaere (leerkracht geschiedenis, onderzoeker Vakgroep Geschiedenis UGent)
Sessie 7 | Leren door te doen: het erfgoedveld als werk- en maakleerplek? | Joke Vandenabeele (Sociale en Culturele Pedagogiek KU Leuven), Jorijn Neyrinck (Werkplaats immaterieel erfgoed), Elke Grommen (Musea Turnhout), Sven Denis (Fablab 2300), Eline Chalmet, Lize De Doncker (Industriemuseum) en Jan Selleslags (het MOT)
Sessie 8 | Schoolerfgoed in de kijker: samenwerken met scholen rond (verborgen) schatten op school | Ria Christens (archivaris Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee), Carine Dujardin (afdelingshoofd KADOC-KU Leuven), Joris Colla (consulent KADOC-KU Leuven), Leen Alaerts (onderzoeker Expertisecel Education and Development, lector Lerarenopleiding UCLL)
Sessie 9 | Audiovisueel erfgoed op het Archief voor Onderwijs | Mitte Schroeven (gedetacheerde leerkracht meemoo / Archief voor Onderwijs) en Jelle Van Goethem (gedetacheerde leerkracht meemoo / Archief voor Onderwijs) 
Sessie 10 | Erfgoededucatie als opstap naar actief burgerschap (max 25 deelnemers) | Rachid Atia (erfgoedconsulent Erfgoedlab Antwerpen) 

16.20 - 15.00 uur: Afsluiting en borrel

Praktische informatie

Datum en tijd: 31 mei van 9.00 tot 17.00 uur

Locatie: Congres- en Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen

Kosten: Deelname is gratis, registratie is vereist. 

Inschrijven kan tot 20 mei 2022. Meld je aan via de website van FARO

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.