Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Digitale Transformatie Conferentie

Naar een hybride culturele praktijk: Een week lang inspiratie, informatie en kennis over digitale transformatie.

31 mei t/m 4 juni 2021
Virtueel

Van 31 mei t/m 4 juni is DENs Digitale Transformatie Conferentie; Naar een hybride culturele praktijk. Een week lang inspiratie, informatie en kennis over digitale transformatie voor iedereen die cultuur maakt. Twee jaar geleden hadden we een tweedaags live DEN event, dit jaar organiseren we het volledig digitaal, met het programma verspreid over een week. In vijf programmalijnen komen analyse, discussie inzichten en handvatten op het gebied van digitale transformatie aan bod. Heeft jouw organisatie een goed verhaal dat je wil delen met collega’s uit de sector? Meld je aan!

2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar, niet in het minst vanwege de grote vlucht die digitalisering heeft genomen. We vergaderden online, werkten digitaal samen, bezochten online concerten en voorstellingen. Ook in de cultuursector is digitaal werken en publiek bereiken nu definitief doorgedrongen. Tijdens de Digitale Transformatie Conferentie zal een reeks inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland duiding geven aan deze ontwikkelingen en lijnen naar de toekomst uitstippelen.


Tracks

De Digitale Transformatie Conferentie is opgebouwd rondom vijf tracks die alle aspecten van digitale transformatie in de cultuursector omvatten:


Create

De track Create focust op hoe digitalisering makers  in staat stelt om nieuwe verhalen te vertellen, zoals door een voorstelling, een concert, een tentoonstelling, kunstwerken of collecties die op nieuwe manieren worden ontsloten en getoond. Digitalisering zorgt voor nieuwe vormen van kunst en creatie. De Covid-crisis heeft gezorgd voor een enorme versnelling in het gebruik van digitale middelen voor in de cultuursector. Deze track belicht de beste voorbeelden en geeft inspiratie voor makers in de breedste zin van het woord.


Experience

Deze track gaat over de ‘beleving’ van het publiek. Wanneer ontstaat een nieuwe vorm van publieksbeleving bij het kunstwerk, de tentoonstelling, het optreden of archiefmateriaal met behulp van digitale technieken. Hoe verdiepen, verbreden en verlengen culturele instellingen hun digitale publieksaanbod? Wat is online publieksbeleving nu precies? Wat zijn de wensen vanuit het publiek en hoe kunnen instellingen daarop inspelen? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in digitale cultuurbeleving? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de track Experience.


Value

De track Value gaat over de relatie tussen je bedrijfsvoering en je publiek. Hoe draagt digitalisering bij aan het verbeteren van je bereik, impact of maatschappelijke rendement? En hoe draagt digitalisering bij aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen of het vergroten van je verdienvermogen? Nu een groot deel van het culturele leven zich naar het digitale domein heeft verplaatst, worstelen organisaties met het bijbehorende businessmodel. Deze track biedt handvatten voor nieuwe digitale en hybride  verdienmodellen en marketingtrends.


Organize

Digitalisering heeft ook gevolgen voor de ondersteunende processen bij het maakproces. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken op afstand, het delen van het maakproces of het archiveren daarvan. Digitaal (samen)werken is niet meer weg te denken uit de cultuurwereld, maar hoe organiseer je dat het beste? Wat vraagt digitaal samenwerken van mensen en organisaties? Hoe bouw je aan een duurzaam digitaal archief, zorg je dat medewerkers en partners toegang hebben tot de juiste informatie op het juiste moment? Deze track belicht deze meer organisatorische vragen rondom digitale transformatie.


Strategize

Hoe bouw je als culturele organisatie aan een duurzame digitale strategie? Welke kennis, tools, beleid en middelen heb je nodig? Thought leaders uit de hele cultuursector geven een kijkje in de keuken van hun digitale strategie. In deze track presenteert DEN ook het online focusmodel, een zelfscan voor culturele organisaties om inzicht te krijgen in hun huidige digitale stand van zaken en inspiratie voor vervolgstappen.


Jouw verhaal tijdens de Digitale Transformatie Conferentie?

Naast verschillende keynotes en workshops organiseert DEN tijdens de week elke dag een panelgesprek rondom een van de thema’s. Heeft jouw organisatie een project dat je wil delen met collega’s uit het vak? Meld je aan voor een presentatie! Gedurende de week kunnen 15 organisaties hun ideeën, plannen en projecten toelichten en bespreken in een van de panels. Deelnemers worden daarbij expliciet uitgenodigd ook op elkaar te reflecteren en er is veel ruimte voor vragen vanuit het publiek. Aanmelden kan via den@den.nl.

Meer informatie over sprekers, thema’s, etc. volgt binnenkort.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.