Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Online bijeenkomst over de nieuwe landelijke Cultuurmonitor 2021-2024

Op 3 december van 15.00-16.00 organiseert de Boekmanstichting een online bijeenkomst over de nieuwe landelijke cultuurmonitor 2021-2024.

3 december 2020
Online

Boekman deelt de resultaten van het pilot onderzoek dat dit jaar ten behoeve van de monitor werd uitgevoerd en ze tonen een prototype van de website.

Wat wordt er gemonitord en hoe? Hoe worden gegevens en analyses gedeeld? En hoe kunnen we de komende jaren samen werken aan een duurzame en breed gedragen gegevensontsluiting over het culturele leven in Nederland?

De cultuurmonitor, 2021-2024

De Cultuurmonitor is een onafhankelijke monitor die vanaf 2021 jaarlijks de staat van kunst en cultuur in Nederland weergeeft. Op basis van continue dataverzameling geeft de monitor inzicht in langlopende trends en actuele vraagstukken. Om een gefundeerd cultuurdebat te stimuleren worden kwantitatieve gegevens over de cultuursector gepresenteerd in combinatie met meer kwalitatieve, thematische analyses. Resultaten worden gedeeld via een nieuwe website en database, en een jaarlijkse publicatie.

De pilot, 2020

In 2020 realiseert Boekman samen met beoogde gebruikers en dataspecialisten vast een pilotversie, zodat de vorm en inhoud zo goed mogelijk aansluit bij wensen en verwachtingen. Het pilotproject is erop gericht een goede vorm te vinden voor de werkwijze waarmee de monitor tot stand komt. De rapportages, database en website die worden opgeleverd in de pilotfase moeten bruikbaar zijn, maar zullen in dit stadium slechts een deel van de gegevens bevatten die nodig zijn om de sector in zijn geheel te monitoren. Met de pilot wordt dan ook de basis gelegd voor verdere uitbouw van de monitor in de komende jaren.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.