Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Nederland Digitaal

Deze tweede editie van het evenement is vanwege het coronavirus verplaatst van maart 2020 naar 8 en 9 februari 2021.

8 februari t/m 9 februari 2021
Digitaal

Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden werken op het evenement samen aan de doelstelling in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie om Nederland digitaal koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren.

De conferentie vindt in ieder geval online plaats. De komende maanden wordt door de organisatie het programma verder ingevuld. Afhankelijk van de actuele corona-ontwikkelingen zal (een deel van) de conferentie fysiek in Groningen plaatsvinden. Het evenement wordt georganiseerd door de ministeries van EZK, BZK en Noorden Digitaal waarin overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in Noord-Nederland samenwerken.

Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Het kabinet heeft eerder de Nederlandse Digitaliseringsstrategie gelanceerd en afgelopen juni de actualisatie hiervan gepubliceerd inclusief de impact van het coronavirus en de mogelijke speerpunten voor een volgend kabinet. Ook is er extra financiering voor artificiële intelligentie (AI) bekend gemaakt en een overzicht gegeven van andere investeringen in bijvoorbeeld data(delen), digitale connectiviteit/infrastructuur, digitale overheid, digitale vaardigheden van Nederlanders en cyberveiligheid.

Nieuwe flitspeiling mkb digitalisering

De coronacrisis is voor veel ondernemers een moeilijke tijd waarin banen en inkomsten onder druk staan. Desondanks heeft de helft van de Nederlandse mkb-ondernemers de noodzaak van digitaal werken als positief ervaren. Eén op de drie mkb’ers beschouwt de afgelopen periode zelfs als een voordeel als het gaat om digitalisering van hun bedrijf door te voeren. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van EZK.

Meer informatie over thema, programma, side-events, locatie en deelname is vanaf oktober te vinden op de website Nederland Digitaal.  

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.