Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Webinar Sociale media-archivering

Het wereldwijde web stelt erfgoedinstellingen voor enorme uitdagingen. De hoeveelheid en snelheid waarin materiaal wordt geproduceerd én verdwijnt is ongeëvenaard. Het Netwerk Digitaal Erfgoed organiseert daarom een serie webinars over webarchivering.

23 juni 2020
Virtueel

Het wereldwijde web stelt erfgoedinstellingen voor enorme uitdagingen. De hoeveelheid en snelheid waarin materiaal wordt geproduceerd én weer verdwijnt is ongeëvenaard. De flexibiliteit van webtechnologie maakt standaardisering ingewikkeld. Vanuit de kennis die is opgedaan uit verschillende projecten organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed, samen met de Koninklijke Bibliotheek en Beeld en Geluid, drie webinars over webarchivering. De sprekers geven in deze webinars korte presentaties over de verschillende onderwerpen, waarna er ruim tijd is voor vragen en discussie.

Programma 2e webinar: sociale media-archivering


Sociale media archivering bevindt zich – zeker in erfgoedland – nog in de experimentele fase. Dit webinar heeft dan ook een ‘hands on’ karakter, waarbij sociale media archivering zo tastbaar en concreet mogelijk wordt geprobeerd te maken aan de hand van eigen ervaringen

Introductie Sociale media archivering voor erfgoedinstellingen – Sophie Ham, projectleider Koninklijke Bibliotheek
Waarom zou je als erfgoedinstelling sociale media willen archiveren? Zijn er al veel erfgoedinstellingen die hier ervaring mee hebben? Welke kansen en obstakels zijn er? Een korte inleiding op het project ‘Afstemming Sociale media-archivering’.

Tools voor het harvesten van sociale media archivering – Robert Gillesse en Zefi Kavvadia, digitaal archivaris en projectmedewerker, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) doet onderzoek naar welke tools het meest geschikt zijn voor het harvesten van content van diverse sociale media-platforms. Wat goed werkt voor Twitter, werkt niet perse voor Instagram en omgekeerd. Wat zijn de bevindingen tot nu toe?

Voertaal: deels Engels

Juridische en ethische aspecten van sociale media-archivering in de praktijk – Mirjam Schaap, digitaal archivaris Stadsarchief Amsterdam
Het Stadsarchief Amsterdam heeft een aantal archieven die sociale media-accounts bevatten, zowel van de overheid als van particuliere archiefvormers. Daarnaast heeft het Stadsarchief zelf tweets geharvest in het kader van een hotspot. In haar presentatie zal Mirjam ingaan op de vraag hoe deze datasets met het publiek gedeeld mogen worden en welke ethische afwegingen je daarbij zou kunnen maken.

NB: Voor deelname aan dit webinar word je gevraagd je voor te bereiden. Zo vragen ze je enkele sociale media-accounts aan te maken – als je die niet al hebt – en raden ze je enkele artikelen aan. Meer informatie volgt via de mail na inschrijving.

Data webinars


18 juni – Webinar 1: webarchivering
23 juni – Webinar 2: sociale media archivering (deze webinar)
25 juni – Webinar 3: gebruik van webarchieven 

Inschrijven


Geef je hier op voor de webinar(s). Je kunt je voor de hele serie opgeven of voor één of twee losse webinars. Na inschrijving krijg je ongeveer een week voor aanvang een link toegestuurd voor het volgen van de webinar.

De webinars worden opgenomen en na afloop online beschikbaar gesteld.

Thema's
Deel dit artikel