Nederland Digitaal 2020

Onze samenleving en onze economie digitaliseren. Dit brengt niet alleen kansen maar ook uitdagingen met zich mee. Op verzoek van de Tweede Kamer organiseert het kabinet jaarlijks de Conferentie Nederland Digitaal in samenwerking.

16 maart t/m 19 maart 2020
Martiniplaza Groningen

De succesvolle eerste conferentie was in maart 2019 in Hilversum. Er is kennis uitgewisseld, gedebateerd over ethisch digitaliseren en het Beraad Nederland Digitaal is voor het eerst bijeengekomen. Daarnaast zijn handen ineen geslagen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen. Bekijk alle opbrengsten van de eerste Conferentie Nederland Digitaal.

 

Programma

De Conferentie Nederland Digitaal 2020 is een vierdaags evenement dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • maandag: Digitaal Talent Dag, met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in een coördinerende rol
  • dinsdag en woensdag: ICT.OPEN, de internationale wetenschapsconferentie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
  • donderdag: Nederland Digitaal Dag

Avondprogramma

Tijdens de conferentie zullen er diverse events in de stad en de regio zijn. Deze events zijn voor inwoners en ondernemers door Noordelijke initiatiefnemers, waaronder een avondprogramma.

Innovatiemarkt

Gedurende de conferentie zal in MartiniPlaza een doorlopende innovatiemarkt zijn met wisselende stands gericht op de doelgroepen van de verschillende conferentiedagen.

Doelgroepen

Alle groepen die bepalend zijn voor digitalisering in Nederland komen in deze week bijeen. De conferentie richt zich op deelnemers van verschillende achtergronden zoals:

  • overheden
  • bedrijven
  • kennisinstellingen
  • onderwijs en maatschappelijke organisaties

De deelnemers zijn actief in zowel ontwikkeling als toepassing van digitale technologie of zijn gebruikers daarvan zijn of stellen beleidsmatige kaders voor digitalisering.

 

Thema's
Deel dit artikel