Erfgoedarena: Game changers

Met activisten, wetenschappers, kunstenaars, beleidsmakers en museummedewerkers bespreken we klimaat- en traditieverandering. Change the game en praat mee op 29 januari!

29 januari 2020
Reinwardt Academie, Amsterdam

De Reinwardt Academie organiseert een aantal keer per jaar de Erfgoedarena. In deze Arena gaan ze in gesprek met verschillende game changers. Maken deze mensen het verschil? En gaat dat altijd zoals zij dat voor ogen hebben?

Uiteindelijk nemen we allemaal een positie in rond problemen en maatschappelijke thema’s. Ook wanneer culturele instellingen denken een neutrale positie te hebben, worden in de organisatie allerlei keuzes gemaakt door mensen. Hoe verhouden erfgoedprofessionals zich tot problematiek als klimaat- en traditieverandering? Kunnen culturele instellingen game changers zijn in deze processen?

Hoe wordt verandering teweeggebracht door verschillende personen, partijen en instellingen? Activisten gaan bijvoorbeeld de straat op om verandering onder de aandacht te brengen. Kunstenaars maken street art en verspreiden videoclips. Musea organiseren tentoonstellingen en symposia over activisme. Wanneer ben je een game changer? Wat is de verhouding tussen de culturele sector en activisten die vaak aan de barricade staan van veranderingen?

Ook de nieuwe ICOM-museumdefinitie roept de vraag op of musea de aanjagers van verandering moeten zijn. Als het museum de plek is waar veranderingskwesties bespreekbaar worden gemaakt, wat betekent dat dan voor de definitie en missie van musea?

Meer informatie en aanmelden

Meld je aan bij de Reinwardt Academie.

Thema's
Deel dit artikel