Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Standaarden en richtlijnen

Samenwerking tussen organisaties en het linken van (open) data wordt makkelijker wanneer je gebruik maakt van (internationale) standaarden en richtlijnen. Het gebruik van open standaarden verhoogt ook de kans dat je digitale diensten toekomstvast, publieksgericht en interoperabel zijn.

Waarom standaarden gebruiken?

Wanneer je (delen van) je archief en/of je collectie(s) digitaal wilt ontsluiten, is het handig om dat te doen volgens bestaande richtlijnen en standaarden. Dat zorgt ervoor dat je data straks makkelijker uitwisselbaar is met andere partijen, dat je kunt aansluiten op bestaande netwerken en structuren en dat je informatie beter gevonden wordt door gebruikers. Door rekening te houden met bestaande standaarden ga je ook doordachter te werk en maak je de juiste keuze in functie van kwaliteit, uitwisselbaarheid en duurzaamheid van de gedigitaliseerde bestanden.

 

Database van standaarden & richtlijnen

Op de oude website van DEN stond een database met standaarden en richtlijnen. Omdat DEN echter niet de capaciteit heeft om deze database actueel en volledig te houden en onze Vlaamse zusterorganisatie PACKED dat wel doet in de vorm van de projecten TRACKS en CEST, verwijzen we graag door naar deze websites.

 

Project TRACKS

TRACKS staat voor Toolbox & Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector. TRACKS is het resultaat van het project 'Erfgoedzorg in de kunstensector' (juli 2013 – juni 2014). Het wil binnen de kunstensector de zorg voor het eigen archief en collectie(s) stimuleren. Via de online TRACKS-toolbox worden hiervoor handige tools aangereikt. Daarnaast sensibiliseert het project de kunstensector rond de aspecten duurzaamheid en preservering in creatie, ontsluiting en presentatie. De uitvoering van het project is in handen van PACKED vzw, expertisecentrum digitaal erfgoed.

Project CEST

CEST staat voor de Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox, een project opgestart in 2010 en uitgevoerd door PACKED vzw en eDAVID vzw in opdracht van het agentschap Kunsten en Erfgoed. CEST heeft tot doel de Vlaamse erfgoedinstellingen wegwijs te maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties. Sinds 2011 maakt CEST structureel deel uit van PACKED vzw. 

De CEST-website functioneert als een wikiplatform. Zo kan iedereen zijn expertise delen en meebouwen aan een breedgedragen visie over het beheer van digitaal erfgoed.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.