Geen geschikte subsidieregeling kunnen vinden via de subsidiewijzer van DEN? Misschien kunnen deze websites je wel verder helpen.

Algemeen

Vereniging van Fondsen in Nederland - Fondsenboek 2018
www.verenigingvanfondsen.nl/geld-nodig-voor-project 
De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) is de brancheorganisatie voor vermogensfondsen. De uitgave van het Fondsenboek, waarin de gegevens van ruim 1.000 fondsen in Nederland zijn opgenomen, is de bekendste activiteit van de FIN.

Cultuur+ondernemen
www.cultuur-ondernemen.nl/ 
Cultuur+Ondernemen zet zich in voor culturele organisaties en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven, die meer rendement willen halen uit hun ondernemerschap ten bate van een sterkere en onafhankelijke culturele sector. Cultuur+Ondernemen kan onder andere hulp bieden bij het opstellen van een subsidieaanvraag.

Subsidiewijzers

Ondernemersplein
www.ondernemersplein.nl/ondernemen/geldzaken/subsidies/ 
Het Ondernemersplein is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en geeft een gratis overzicht van overheidssubsidies die relevant kunnen zijn voor je instelling of project. De kleine 200 regelingen zijn afkomstig van het Rijk, provincies en de Europese Unie.

Fondswervingonline.nl
www.fondswervingonline.nl/regelingen
Fondswervingonline.nl bevat een databank met uitgebreide informatie over meer dan 3.000 financiële regelingen zoals subsidies, fondsen, sponsors en donateurs. De site is bestemd voor stichtingen, verenigingen, overheden en bedrijven die op zoek zijn naar aanvullende financiële middelen. Abonnees van Fondswervingonline.nl hebben toegang tot meer informatie.

Mediawijzer.net
www.mediawijzer.net/netwerk/fondsenoverzicht/ 
Mediawijzer.net biedt een overzicht van fondsen die mogelijk in aanmerking komen om mediawijsheid projecten mee te financieren.

D-Cultural
www.dcultural.org/ 
Op de website van D-Cultural wordt een overzicht bijgehouden van fondsen op het gebied van kunst en cultuur, maatschappij, zorg en welzijn, media, bedrijven en ondernemers en o.a. energie en duurzaamheid.

Vindsubsidies (voorheen Innovation Connect)
www.vindsubsidies.nl 
Via deze website kun je onder andere ondersteuning krijgen voor het opzetten van kansrijke subsidieaanvragen. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten - Europese Subsidiewijzer
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese-subsidies 
De Europese Subsidiewijzer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft een overzicht van Europese subsidieprogramma’s voor decentrale overheden. Het geeft een overzicht van de Europese fondsen in de financieringsperiode 2014-2020.

Vlaams-Europees verbindingsagentschap - EU subsidiewijzer
www.vleva.eu/subsidiewijzer 
Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) screent en publiceert alle oproepen tot het indienen van voorstellen van Europese instellingen. Op de website wordt een volledig overzicht van Europese subsidies geboden en daarbij beperkt vleva zich niet alleen tot de oproepen die gepubliceerd worden in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Startpagina's

Onderstaande startpagina’s zijn ook de moeite van een bezoek waard:

Startpagina subsidie
http://subsidie.startpagina.nl/

Startpagina vermogensfondsen
http://vermogensfondsen.startpagina.nl/ 

Deel dit artikel