Naast subsidies zijn er ook andere mogelijkheden om je digitaliseringsproject te financieren

Leningen

Naast subsidies kan een organisatie of project ook in aanmerking komen voor een lening. Hieronder twee voorbeelden van instanties die leningen verstrekken aan cultuur- en erfgoedprojecten op het gebied van digitalisering.

Fonds Cultuur+Financiering

www.fondscultuurfinanciering.nl
Budget: Laagrentende leningen tot €40.000 per aanvraag. Hogere bedragen alleen mogelijk in cofinanciering met andere partijen.
Deadlines: Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van de stichting Cultuur+Ondernemen. Het fonds helpt creatievelingen, kunstenaars en organisaties in de culturele en creatieve sector om dromen en ambities te verwezenlijken als financiële barrières die verwezenlijking in de weg staan. Het fonds verstrekt cultuurleningen op maat, tegen lage rentes. Ook geven ze garanties af op bancaire leningen tegen soepele voorwaarden, dit is mogelijk omdat het fonds geen winstoogmerk heeft. De doelstelling van het fonds is om individuen en organisaties in de culturele en creatieve sector te helpen. En uiteindelijk de sector in zijn geheel te helpen.
Een cultuurlening is bedoeld voor individuen en organisaties in de culturele en creatieve sector. De lening moet worden gebruikt voor professionele investeringen.

Sector helpen floreren

Subsidiestromen nemen af. Er is dus steeds minder geld beschikbaar voor de culturele en creatieve sector. De financieringsvorm lenen biedt nieuwe mogelijkheden. Want elke euro die Fonds Cultuur+Financiering uitleent, komt weer terug bij het fonds en kan zo nóg een keer worden uitgeleend. De financieringsvorm lenen draagt bij aan een duurzame versterking van de culturele en creatieve sector. Het Fonds Cultuur+Financiering werkt nauw samen met haar oprichter, Cultuur+Ondernemen. Met haar brede productaanbod stimuleert zij ondernemerschap in de cultuursector.

Contact

Voor meer informatie over de regeling en de procedure kan men terecht op de website en contact opnemen via onderstaande adressen.

t        020 53 52 500
e        info@fondscultuurfinanciering.nl 

Fonds Kwadraat

www.fondskwadraat.nl
Sinds: 1972
Budget: Je kunt maximaal €8.000 lenen. Voor leningen boven de €5.000 is een borgstelling vereist voor het bedrag boven de €5.000.
Deadlines: De adviescommissie komt minstens vijf keer per jaar bijeen. De komende sluitingsdata voor aanvragen zijn te vinden op de website.

Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk. Met een rentevrije lening kunnen kunstenaars en ontwerpers zelf investeren in hun werk en artistieke praktijk. De lening kan ook aanvullend zijn op subsidie of andere inkomsten.

Voor wie

Beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers kunnen bij Fonds Kwadraat een rentevrije lening aanvragen. Ook kleine kunstinstellingen en kunstenaarsinitiatieven komen in aanmerking.
De leningen zijn bedoeld voor allerlei artistieke projecten en producties, zoals voor een expositie of presentatie in binnen- of buitenland, een residency, een fotoboek, een kunstenaarsboek of catalogus, een prototype of materiaalexperiment, of een website om je werk te presenteren en archiveren. Ook voor de aanschaf van apparatuur die nodig is om nieuw werk te maken kun je bij Fonds Kwadraat terecht. 

Contact

Meer informatie is te krijgen via onderstaand emailadres, of neem telefonisch contact met ze op.

t    020 6255 112
e   info@fondskwadraat.nl 

Crowdfunding

Crowdfunding is een vorm van crowdsourcing. Er zijn verschillende platforms beschikbaar om voorfinanciering van een cultureel product mogelijk te maken. 

Voordekunst

www.voordekunst.nl

Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector.
 
Voordekunst geeft advies, begeleidt crowdfundingscampagnes en helpt zo de doelen van kunstenaars én de creatieve sector te bereiken. Donateurs kunnen via de website direct en gemakkelijk bijdragen aan het project van hun keuze. Met kleine en grote donaties van particulieren en bedrijven zijn via voordekunst al meer dan 3.000 projecten succesvol gefinancierd.

Missie en visie

Bij Voordekunst vinden ze het belangrijk dat kunst door een groter publiek weer als een belangrijk onderdeel van de samenleving wordt gezien. Zo gaan ze uit van hun twee hoofddoelstellingen:

  • Het stimuleren van ondernemerschap bij creatieve initiatiefnemers en culturele instellingen.
  • Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur.
Advies en workshops

Voordekunst helpt bij het opstellen van een realistische crowdfundingscampagne. Ze onderhouden persoonlijk contact met alle makers en geven tips, feedback, coaching. Op grotere schaal organiseren ze adviestrajecten en workshops over succesvol crowdfunden en het bereiken van je publiek.
 
Naast workshops en adviestrajecten kun je ook naar een voordekunst-spreekuur. Dan loopt een medewerker een-op-een met jou het project door en beantwoordt al je vragen.

Contact

Kijk voor meer informatie over crowdfunden en hoe ze jou kunnen helpen op de website van voordekunst.nl!

t   020 233 70 19
e  hallo@voordekunst.nl 

Deel dit artikel