Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Achtergrond van de Subsidiewijzer

Het overzicht van fondsen en subsidieregelingen voor digitalisering is in 2006 ontstaan om subsidiemogelijkheden voor digitalisering en vernieuwing van diensten in kaart te brengen.

Overzicht 2018-2019

Basisdigitalisering vergt in de regel een eigen investering. Ook de inbedding van digitalisering in de organisatie vergt een weloverwogen informatiebeleid en een goed zicht op de incidentele en structurele kosten die hierbij komen kijken. Wij hebben ons best gedaan om het subsidieoverzicht ook dit jaar weer zo breed mogelijk aan te pakken. Er zijn enkele kleinere fondsen opgenomen en ook particuliere fondsen die mogelijkheden bieden voor subsidie ten behoeve van digitalisering van kunsten en erfgoed. 

Toelichting bronnen

De beschrijvingen in deze subsidiewijzer zijn zoveel mogelijk in overleg met de subsidiënten opgesteld. Ze zijn beknopt en geven een eerste indruk van de mogelijkheden die de fondsen bieden. De opsomming van subsidiënten is niet uitputtend. De subsidiewijzer is bedoeld als een handreiking, meer niet. De subsidiewijzer bevat ook een uitgebreid overzicht van andere subsidiewijzers en websites over fondsenwerving. Aan de beschrijvingen in deze subsidiewijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon: Stephanie Teunisse

Contactpersoon: Stephanie Teunisse

Contentcoördinator & Adviseur

Neem contact op met Stephanie:


070 314 07 16
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.