Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Niet zoeken, maar vinden

Met het project Samenwerken aan een Sectorbrede Digitale Infrastructuur voor de Podiumkunsten hebben we bij DEN afgelopen jaar ook gekeken naar hoe de ‘metadata’ bij een voorstelling of productie is opgebouwd.

Plat gezegd is metadata informatie die beschrijft wat andere informatie is. Bijvoorbeeld: als je een script opslaat, kun je hierbij in de metadata aangeven dat het om een script gaat, wie het geschreven heeft, voor welk gezelschap het geschreven is, welke thema’s er aan bod komen. Alle extra informatie die je kan helpen om een bestand te beschrijven, noemen we metadata.

Hoe werkt metadata?

Door goede metadata toe te voegen is het mogelijk zonder veel handwerk en onderzoek relevante bestanden bij elkaar te zoeken en aan elkaar te koppelen. Wanneer je een voorstelling wilt maken over een bepaald thema en onderzoek doet naar welke scripts er bestaan over dit thema, wordt je zoektocht makkelijker gemaakt als de scripts van de juiste metadata zijn voorzien. Zoek je scripts die gaan over een bepaald thema, bijvoorbeeld ‘pandemie’, zou je die goed terug kunnen vinden als de scripts zijn voorzien van de juiste metadata. Voorwaarde daarbij is dan wel dat minimaal de titels dan ook ergens centraal worden gepubliceerd, anders kan je zoektocht nog niets opleveren.

Metadata toevoegen bij een bestand

Het is dus belangrijk om goed na te denken over de manier waarop je je bestanden opslaat. Vindbaarheid is niet alleen een kwestie van bestanden in de juiste mappen zetten, maar ook van ‘duiden’ van de bestanden. De manier om bestanden te duiden, is om ze te voorzien van extra informatie. Het toevoegen van metadata kan op vele verschillende manieren. Je kunt in een Verkenner of Finder ‘tags’ toevoegen aan een bestand, in een Exceloverzicht per bestand bijhouden welke extra informatie je hebt, of als je werkt met Digital Asset Management systeem (kortweg: DAM-systeem) deze informatie in het systeem toevoegen. Een DAM-syteem is een naam voor een systeem waarin je digitale bestanden kunt beheren.

Bijvoorbeeld: je werkt aan een productie en krijgt een aantal foto’s van een fotograaf aangeleverd. Om deze foto’s niet alleen voor deze voorstelling, maar ook voor toekomstige collega’s bruikbaar te maken, wil je per foto aangeven van welke productie deze foto afkomstig is en wie of wat er op deze foto’s staat. Dat is voor jou nu misschien wat uitzoekwerk, maar als een toekomstige collega deze informatie over 10 jaar moet opzoeken, is die collega daar waarschijnlijk weken mee bezig. Door deze informatie bij het bestand toe te voegen via metadata zoals tags in Verkenner of via een centraal Excel bestand, is deze informatie in de toekomst eenvoudig terug te halen.

Onderzoek metadata in de podiumkunsten

In het project Samenwerken aan een Sectorbrede Digitale Infrastructuur voor de Podiumkunsten hebben we met een aantal podiumkunstinstellingen nagedacht over de manier om voorstellingen of producties op te slaan. We hebben de vraag gesteld: welke informatie komt er eigenlijk beschikbaar bij een voorstelling? En hoe verhoudt die informatie zich tot andere informatie? Door hierover met elkaar te praten en de gezamenlijke uitgangspunten te bepalen, konden we onderstaand schema opstellen. Dit vormt voor ons het startpunt voor het nadenken over metadata in de podiumkunstensector.

Het kan natuurlijk zo zijn dat bepaalde begrippen bij jouw instelling net anders worden gebruikt. Dit kun je natuurlijk voor je eigen situatie aanpassen. Bedenk je echter wel dat als je zoveel mogelijk dezelfde begrippen aanhoudt als andere instellingen, het makkelijker wordt om later ook informatie uit te gaan wisselen. Als jullie een ‘kostuum’ bijvoorbeeld altijd een ‘pak’ noemen, wordt het lastiger om deze terug te vinden als jullie in de toekomst de informatie breder toegankelijk gaan maken. 

Met dit schema in de hand, willen we bij DEN verder onderzoeken hoe we vanuit de Nederlandse podiumkunsten aansluiting kunnen vinden bij internationale standaarden die er al zijn bij het gebruik van metadata. 

Download het hele model

Metadatamodel (pdf)

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.