Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Aan de slag met de Vijfde Wand in vier stappen

De ambitieniveaus voor digitaal werken in de podiumkunsten

Om als podiumkunsteninstelling je publiek digitaal te bereiken, kun je veel meer doen dan voorstellingen online zetten. Jouw werk, jouw collectie, alles wat jullie als instelling hebben gemaakt, dient als basis voor het vertellen van nieuwe, digitale verhalen. Het is daarvoor belangrijk dat je weet wie je publiek is, waar je collectie uit bestaat, en hoe je jouw collectie voor het publiek digitaal vindbaar kunt maken. Om je daarmee op weg te helpen, heeft DEN vier ambitieniveaus opgesteld, zodat elke instelling vanuit zijn eigen startpunt aan de slag kan. DEN, het kennisinstituut voor cultuur en digitalisering, stelt culturele organisaties in staat om kansen en mogelijkheden van de digitale transformatie in de maatschappij te benutten. 

De Collectie

Binnen de podiumkunsten wordt zelden over collectie gesproken, laat staan dat podiumkunstinstellingen zich actief inzetten om hun collectie zichtbaar te maken. Bij andere culturele instellingen, bijvoorbeeld bij musea, behoort het nadenken over de collectie en het presenteren hiervan tot de kern van de werkzaamheden. Het wordt tijd dat er in de podiumkunstensector vaker gesproken wordt over wat de collectie is en hoe het publiek hier mee in aanraking kan komen. In het onderzoek dat de basis heeft gevormd voor dit Regieboek heeft DEN, in samenwerking met podiumkunstinstellingen, de collectie van instellingen in de podiumkunsten gedefinieerd als ‘alles wat er ten behoeve van een productie wordt gemaakt’. Dit is een brede definitie, het behelst alles wat door de verschillende afdelingen tijdens het productieproces wordt gemaakt: van financieel overzicht tot kostuum, van contract tot videoregistratie. 

De materialen die tijdens het productieproces gemaakt worden, worden vaak bewaard: het een in een map op de computer, het ander in een fysieke opslag. In dit Regieboek ligt de focus op het toegankelijk maken van het digitale productie archief. Er worden wel wat handreikingen gedaan voor hoe je met fysieke materialen in het archief om kunt gaan. Deze handreikingen worden gedaan met het doel om deze fysieke objecten digitaal vindbaar te maken. Om als podiumkunstinstelling aan de slag te gaan met je collectie en productiearchief, heeft DEN een praktisch stappenplan opgesteld.

De eerste stap is dat je weet waar je collectie uit bestaat. Welk materiaal maken jij en je collega’s als jullie werken aan een productie? En hoe slaan jullie dat materiaal op? Het startpunt is om dat in kaart te brengen. Daarnaast is het belangrijk om bij deze eerste stap goed na te denken over voor wie je het materiaal toegankelijk wilt maken: wie is je publiek? Op die manier kun je gericht keuzes maken met welk materiaal jullie in de toekomst nog meer willen doen. Dat is het deel van de collectie waarvoor je op zoek gaat naar een duurzame digitale oplossing. 

Als je je producties in kaart hebt gebracht en je weet welke materialen jij en je collega’s maken als jullie werken aan een voorstelling, kun je op zoek naar een manier om deze materialen duurzaam digitaal te bewaren. Om hier een invulling voor te vinden die aansluit bij jullie manier van werken, ga je in deze tweede stap eerst jullie manier van werken in kaart brengen en nadenken over hoe je dit materiaal op wilt slaan. Daarna kun je in gesprek over een IT oplossing die jullie manier van werken ondersteunt om het materiaal duurzaam op te slaan. 

Als je in stap 2 een IT oplossing hebt gevonden die aansluit bij jullie manier van werken en waarin je het materiaal dat je op wilt slaan goed onder kunt brengen, is het tijd voor stap 3. Je kunt het digitale materiaal over een productie gaan delen met je collega’s. In podiumkunstinstellingen werken de diverse afdelingen vaak zelfstandig met een eigen systematiek rond het opslaan en beschrijven van bijvoorbeeld digitale bestanden. Maar het delen van informatie over een productie is belangrijk. Daarom ga je nu aan de slag met het toegankelijk maken van de materialen voor je collega’s door hierover met elkaar een werkwijze overeen te komen en afspraken te maken. Bij hernemingen en jubilea en ook bij het maken van nieuwe beleidsplannen profiteert de interne organisatie van de mogelijkheden om de productiematerialen makkelijk vindbaar te maken en te ontsluiten.

Je hebt al veel kennis opgedaan over het duurzaam digitaal bewaren van materialen van jullie producties. In stap 1 heb je ook al nagedacht over de wensen van het digitale publiek. In deze vierde stap ga je aan de slag met het delen en zichtbaar maken van deze informatie voor personen en organisaties buiten jouw instelling. 

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.