Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Regieboek Vijfde Wand

Over het digitaal bereiken van je publiek

Verhalen maken, verhalen vertellen, verhalen beleven. De podiumkunstensector leeft van verhalen, verhalen over nu, over vroeger en over de toekomst. Om die verhalen te kunnen blijven vertellen, is het belangrijk dat we nadenken over wat we nu voor de toekomst bewaren. Om verhalenvertellers over 10, 20 of 50 jaar te kunnen laten zien hoe het er nu, in 2020, aan toe gaat. En 2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin alles wat vanzelfsprekend was niet meer opging. Een jaar waarin de podiumkunstensector creativiteit op een andere manier moest benaderen. Waarin digitaal werken onverwachts actueel werd en waarin de theaterbezoeker niet meer vanzelfsprekend in de zalen ontvangen kon worden. Waarin de theaterbezoeker niet meer naar de vierde wand, maar naar de vijfde wand, het beeldscherm thuis, keek.

Tekening van mensen die naar een ballerina op een groot scherm aan het kijken zijn

Er zijn in de podiumkunstensector in 2020 veel initiatieven ontwikkeld, nieuwe vormen onderzocht, om via die vijfde wand aanwezig te zijn voor het publiek. Het publiek dat voorheen alleen op de website kwam om een kaartje te kopen, of informatie over een voorstelling te lezen, komt nu plots op de website om hele voorstellingen te kijken. Dat vraagt aanpassing van de sector, en vraagt om een aanpassing in het nadenken over wie je publiek is. Dat het publiek verder gaat dan de mensen in de zaal, dat er ook een publiek is dat je via de vijfde wand bereikt. 

Hoe bereik je het publiek

Het bereiken van publiek via de vijfde wand werpt veel vragen op. Wat wil dat publiek dan zien? Hoe kunnen we een band opbouwen met dat publiek? Wil dat publiek ook betalen voor een online beleving? Hoe moeten we de rechten op het materiaal regelen? Welke kanalen gebruikt dat publiek? Die vragen zullen naar verwachting de komende jaren actueel blijven. De meeste podiumkunstinstellingen hebben geen archivaris in dienst. Dus wie gaat zich dan met deze vragen bezig houden? In veel gevallen wordt die taak bij een afdeling belegd, bijvoorbeeld bij de marketing & communicatieafdeling, of bij de afdeling bedrijfsvoering. Voorop staat dat de sector op zoek moet naar de antwoorden op deze vragen. DEN, het kennisinstituut voor cultuur & digitalisering, ondersteunt de podiumkunstensector door middel van kennisontwikkeling en het initiëren van casestudies.  


Archivering by design

Door de vele initiatieven die dit jaar door de instellingen zijn gestart heeft de sector geleerd dat het publiek behoefte heeft aan het contact met culturele instellingen. Dat er ook een bereidwilligheid is om voor digitale content te betalen. Dat er in de podiumkunsten noodzaak wordt gezien in het opbouwen van de digitale collectie. En dat het belangrijk is dat het opbouwen van die digitale collectie aansluit bij de manier van werken in de podiumkunsten. 

Om goed bij de manier van werken binnen de podiumkunsten aan te kunnen sluiten, hebben we goed gekeken naar het principe van Archivering by design. Archivering by design biedt een praktische insteek voor het inrichten van ICT-oplossingen die de reguliere werkprocessen van de instellingen ondersteunen. Het duurzaam toegankelijk maken van de informatie staat hierbij centraal. Door Archivering by design toe te passen, werk je in kleine stapjes toe naar het steeds vindbaarder en toegankelijker maken van je bestanden. Dit doe je door zelf van tevoren steeds goed te bepalen met welk deel van je collectie je aan de slag wilt. Zo hoef je niet direct je hele organisatie mee te nemen, maar kun je met een paar collega’s al starten. 

Dit Regieboek helpt instellingen op weg om het publiek te vinden en verhalen op een goede manier te bewaren. Door je collectie goed in te richten, vinden deze verhalen een weg naar de toekomst. Het Regieboek is een startpunt voor instellingen om na te denken over hun collectie. 

We hopen dat dit Regieboek Vijfde Wand inspiratie biedt en dat je na het lezen weet hoe je aan de slag kunt.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.