Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Inventarisatie: Waar staat digitalisering van de podiumkunsten?

Met de kerngroep uit het project Samenwerking Sectorbrede Digitale Infrastructuur Podiumkunsten is in individuele interviews een inventarisatie gemaakt van waar de instellingen staan als het gaat om gebruik en inrichting van hun digitale producten, zoals planning, ticketing, website.

Deze inventarisatie is opgesteld aan de hand van vragen als:

  • Wie houdt zich bezig met digitalisering? 
  • Welke digitale vaardigheden zijn in jullie organisatie aanwezig? 
  • Wat vind je goed aan jullie website, en wat zou je liever anders zien? 
  • Hebben jullie afspraken gemaakt over het opslaan van werkdocumenten? 
  • Zijn die afspraken ook opgeschreven? 
  • Hoe ziet jullie digitale ecosysteem (de verhouding tussen werkdocumenten, website, eventuele apps, CRM-systeem, social media kanalen) eruit? 

Tijdens deze gesprekken werd niet alleen door de deelnemers een goed beeld geschetst van hoe zij ervoor staan, er werden ook direct allerlei aantekeningen gemaakt van zaken die ze zelf op wilden pakken. Verder was het mooi om te horen dat samenwerking voor de deelnemende instellingen van belang is, en dat een blauwdruk voor een digitale strategie ten behoeve van het artistieke archief door de kerngroep met open armen zou worden ontvangen. Hierbij wordt besproken dat het niet gaat om volledigheid, maar om focus, zichtbaarheid en efficiënter werken door goede afspraken over digitaal werken.

Uit de eerste gesprekken zijn een aantal overeenkomsten naar voren gekomen, maar uiteraard ook wat verschillen. Die delen we hierbij graag. 

Digitaal bewustzijn

Alle instellingen in de kerngroep hebben een digitaal bewustzijn. Dat was onderdeel van de selectie, en uit zich in de manier van werken: iedereen werkt met een projectcode die per project wordt opgesteld en vervolgens wordt gewerkt met een vaste mappenstructuur. Intern kan iedereen zo bij een voorstelling vinden wat er gezocht wordt. Bij alle instellingen zijn documenten uit het verleden deels gedigitaliseerd en voor het publiek toegankelijk gemaakt, vaak in het kader van een jubileum. Dit zorgt altijd voor veel uitzoekwerk, omdat er rechten op het beeldmateriaal rusten. 

Beheersysteem

Er wordt bij geen van de instellingen gewerkt met een bestandsbeheersysteem. Bij het Holland Festival gaat daar wel verandering in komen. Verder geeft iedereen aan dat het aanleggen van het artistieke archief, wat wordt er bij een voorstelling bewaard, een artistieke keuze is. Per voorstelling wordt hier een keuze in gemaakt. Er is geen beleid, of geschreven strategie, rondom het aanleggen van het archief. 

Verschillen tussen deelnemers

Dat brengt ons bij de verschillen. Enkele deelnemers werken met overkoepelende Excel bestanden. Een enkeling werkt met zeer uitgebreide Excel bestanden waarin documenten aan elkaar gekoppeld worden en bijvoorbeeld credits bij een producties zijn opgeslagen. Sommige instellingen werken met projectcodes voor foto, of videobestanden (vaak een voortzetting van het projectnummer) of voor partituren. Metropole Orkest vertelde dat dit voor partituren een gewone gang van zaken is, die krijgen allemaal een internationaal KWV of BWV nummer. 

Voor omgaan met werkbestanden, archiefbeleid, een digitale strategie of digitaal publiek staat maar sporadisch iets op papier. Het streven van de deelnemers is om hier verandering in te brengen. Om een digitale strategie niet alleen in het hoofd van een enkeling te laten bestaan, maar op papier te zetten en te delen met iedereen binnen de eigen organisatie. Daar gaan we mee aan de slag!

 

Wil je meer weten over het project Samenwerking Sectorbrede Digitale Infrastructuur Podiumkunsten? Neem contact op met projectleider Tanja Zuijderwijk of DEN'er Marcus Cohen.

Tanja Zuijderwijk

Tanja Zuijderwijk

Projectleider Samenwerking Sectorbrede Digitale Infrastructuur Podiumkunsten

Tanja werkt als zzp-er aan het project Samenwerking Sectorbrede Digitale Infrastructuur Podiumkunsten. Daarnaast werkt ze als digitaal projectleider in de cultuursector aan uiteenlopende digitale projecten voor o.a. het Mauritshuis, Het Nieuwe Instituut en Netwerk Digitaal Erfgoed. Als inhoudelijk projectleider met kennis van techniek en maakproces van digitale platforms is Tanja de ideale gesprekspartner als het gaat om digitalisering binnen de cultuursector.

Contactpersoon: Marcus Cohen

Contactpersoon: Marcus Cohen

Adviseur

Neem contact op met Marcus:

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.