Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Onderzoeksmethode: focusgroep

Een focusgroep is een vorm waarin een moderator een groep mensen gezamenlijk ondervraagt. Mensen vertellen hoe zij het digitale product beleven en geven adviezen. Dit gesprek kan online plaatsvinden of de groep komt op locatie bij elkaar.

Focusgroep
Waarvoor

Meerdere mensen bespreken een onderwerp, inzicht in verschillende belangen en perspectieven.

Kosten

Reiskosten, attenties en eventuele huur locatie

Tijd

Vooronderzoek + uitwerking: 12 uur

Werving: 12 uur

Uitvoering: 8 uur (voor 3 sessies)

Analyse + rapportage: 8 uur

Tips

Durf je te laten verrassen!

De organisatie is tijdrovend, maar het kan veel opleveren.

Maak je vragen visueel en de opzet interactief, bijvoorbeeld met voorbeelden, moodboards of tekenopdrachten.

Voorbeeld

In Vlaanderen werd onderzoek gedaan naar cultuurparticipatie tijdens en na lockdowns vanwege de coronapandemie. Naast het bevragen van meer dan 13.000 cultuurliefhebbers, spraken de onderzoekers met verschillende focusgroepen. De focusgroepen dienden om de inzichten van de bevragingen te toetsen. Het hele onderzoeksrapport vind je hier: https://cultuurenmedia.be/onderzoek/cultuurparticipatie-in-coronatijden

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.