Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Focusmodel

Digitale transformatie heeft gevolgen voor de manier waarop culturele organisaties nieuwe producties en diensten ontwikkelen en in de markt zetten, collecties opbouwen, het publiek bereiken, het artistieke maakproces doorlopen en ook op hun bedrijfsvoering. Digitalisering heeft, mits goed ingezet, een positief effect op de effectiviteit en maatschappelijke relevantie van culturele instellingen. Dit vraagt om een digitale strategie waarbij alle aspecten van de organisatie meegenomen worden en waarmee de maatschappelijke impact vergroot wordt. Om deze geïntegreerde aanpak voor culturele instellingen en individuele makers inzichtelijk te maken heeft DEN een eerste versie van een focusmodel ontwikkeld. De komende tijd zal DEN dit model samen met het veld verder gaan uitwerken. Op deze pagina houden we je daarvan op de hoogte.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.