Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Het team

Een team van coaches begeleidt de deelnemers in het traject. Zo sta je er niet alleen voor! Elke deelnemer krijgt een coach toegewezen die meedenkt, advies geeft en vragen beantwoordt.

Ontmoet de coaches hieronder.

Sarah van Vuuren

Sarah van Vuuren

Coach archieftraject

Sarah studeerde Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie te Amsterdam. Tijdens deze opleiding specialiseerde ze zich in archiveren binnen theater- en dansgezelschappen. Naast haar werkzaamheden als coach voor het archiefdoorlichtingstraject werkt Sarah bij Scapino Ballet Rotterdam, waar ze de leiding heeft over het archief.

"Professionaliteit begint wat mij betreft met zuinig zijn op tijd, mensen en middelen. Net zo belangrijk is zuinig omgaan met de dingen die je hebt gemaakt. Je bent vaak toch vooral bezig met de productie van morgen. De tools van TRACKS helpen bij het aanpakken van je archief. Als je begint te ordenen, blijkt datzelfde archief vaak te inspireren tot nieuwe producties: mooi toch?"

 

Tommy Ventevogel

Tommy Ventevogel

Coach archieftraject

Tommy Ventevogel werkt in het Stadsarchief Rotterdam als coördinator Beeld & Geluid, waarbij hij onder andere de interne preservering/digitalisering stroomlijnt. Daarnaast is hij actief als schrijver/podiumkunstenaar en verdiept zich in nieuwe media, transmedia en science-fiction. Foto: Salih Kiliç

"Het combineren van de ‘intieme tijdelijkheid’ van de podiumkunsten en het oneindig+1 veiligstellen van materiaal kan een enorm mooie ontdekkingsreis kan zijn, waar je mensen in mee kunt nemen."

 

Job Meihuizen

Job Meihuizen

Coach archieftraject

Job Meihuizen is designhistoricus. Gedurende zijn studie kunstgeschiedenis specialiseerde hij zich binnen de hedendaagse vormgeving en design. Inmiddels heeft hij meer dan 20 jaar ervaring binnen de erfgoed- & museale sector als conservator, curator, programma-manager, projectleider, docent en onderzoeker. Vooral in zijn rol als programmamanager ‘Erfgoed & Geschiedenis’ bij Premsela, Nederlands instituut voor design en mode hield hij zich bezig met een duurzame oplossing voor de opvang van vormgevingsarchieven. Hij werkt regelmatig mee aan projecten op het breukvlak van erfgoed en design. In 2018 cureerde hij de tentoonstelling ‘Speculatief Design Archief – tegen vergeten’ in HNI. In 2019 was hij mede-penvoerder van het Beleidsadvies ‘Ontwerparchieven: van inhaalslag naar integrale aanpak’, in opdracht van OCW.

"Geen Toekomst zonder verleden: De Raad voor Cultuur noteerde in haar recente vooradvies ‘Ontwerp voor de toekomst’ (2018) dat het niet goed gesteld is met het geheugen van de vormgevingssector. Het ontbreekt aan beleid waardoor het vormgevingserfgoed versnipperd en incompleet is en niet goed te bestuderen. En dat is gek, want je zou denken dat Nederland trots is op zijn vormgevingserfgoed. Met het archieftraject helpen we instellingen om hun archief duurzaam te bewaren."

 

Guido Jansen

Guido Jansen

Projectleider en coach archieftraject

Guido werkt als zzp'er aan het archieftraject bij DEN. Met een achtergrond in zowel de podiumkunsten als digitale media brengt hij deze twee velden samen. Bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht werkt hij als docent Interactive Performance Design, en daarnaast is hij als dramaturg betrokken bij makers en choreografen. Eerder werkte Guido als junior docent aan de Universiteit Utrecht voor de opleiding Media en Cultuur Studies, en organiseerde hij contextprogramma's voor SPRING Performing Arts Festival en het IMPAKT Festival.

"Podiumgezelschappen hebben steeds vaker de behoefte hun publiek niet alleen in het theater te begroeten, maar hun kunsten ook online aan te bieden. Dit begint bij een goed georganiseerd en eenvoudig toegankelijk archief. Binnen het archiefdoorlichtingstraject brengen deelnemende instellingen onder zorgvuldige begeleiding in kaart wat hun ambities zijn omtrent hun archief, om zo tot een helder en uitvoerbaar plan van aanpak te komen."

 

Marcus Cohen

Marcus Cohen

Adviseur

Marcus Cohen werkt als senior-adviseur bij DEN. Eerder was Marcus beleidsmedewerker bij de NAPK en manager ICT voor het Nederlands Uitburo. Als bouwkundig ingenieur (TU-Delft) benadert Marcus samenwerking als een ontwerpopdracht: er moet wel iets praktisch gebouwd gaan worden. Hij is betrokken bij projecten rond een open dataplatform voor de (podium)kunsten en heeft zitting in de DERA-Architectuurraad. Marcus beheert kennisdossiers rond LOD en archivering by design. Daarnaast draagt Marcus bij aan onderzoeken, zoals eerder aan studies rond impact van (digitaal) cultureel erfgoed i.s.m. Europeana, de inventarisatie publieksdata in de cultuursector in opdracht van OCW en het rapport met aanbevelingen rond open data in de cultuursector voor de Taalunie.

"Archieven van de toekomst zijn steeds vaker digitaal. Van digital born instellingen tot de Instagram-pagina’s van jonge makers. Door actief je werkzaamheden te documenteren werk je aan een duurzaam en dynamisch archief. Iets wat zich blijft updaten."

 

IN MEMORIAM: Arvid van Bokhorst

Ons bereikte in het weekend van 3 juli het droevige nieuws dat Arvid van Bokhorst onverwacht is overleden. Arvid maakte bij DEN deel uit van het team rond het Archieftraject Podiumkunsten. Arvid was één van de coaches die deelnemers begeleidden. Daarnaast verzorgde Arvid voor DEN ook een training en een publicatie rond de AVG in de omgang met publieksdata.

Lees het volledige bericht.

Arvid van Bokhorst

Arvid van Bokhorst

Specialist (cultuur)organisatie & ICT en coach Archiefdoorlichtingstraject

Begin juli bereikte ons het verdrietige bericht dat Arvid onverwachts is overleden. Arvid werkte als zelfstandige voor diverse organisaties aan projecten op het snijvlak van digitaal en organisatie in de culturele sector, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, CRM, dataverzameling, AVG, ticketing, informatiebeveiliging en ISO-certificering. Arvid werkte onder meer als operationeel manager aan de realisatie van het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten en als coach voor het archiefdoorlichtingstraject voor DEN. www.arvidvanbokhorst.nl

Meer vragen?

Heb je interesse in het traject? Of loop je zelf met vragen omtrent het archief van je instelling? Neem dan gerust contact op via guido.jansen@den.nl. En meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.