Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Opslag

Een betrouwbaar opslagsysteem is een essentieel onderdeel van duurzame archivering van digitale objecten en metadata. In dit kennisdossier wordt uitgelegd welke opslagsystemen geschikt zijn en welke keuzes je daarbij kunt maken.

Een opslagsysteem is meer dan opslagmedia

De duurzame toegankelijkheid van digitale data wordt in hoge mate bepaald door de betrouwbaarheid van het opslagsysteem waarmee die data is opgeslagen. Het is belangrijk je niet blind te staren op de opslagmedia alleen. Een opslagsysteem is het geheel van opslagmedia (voor toegang/archivering en back-up en vaak een combinatie van informatie dragers), servers en beheersoftware.

Minimum aanbeveling: een opslagsysteem verbonden aan een netwerk

In ieder geval valt af te raden je informatie te bewaren op losse, write-once media als cd-r of dvd-r. De kwetsbaarheid van dergelijke media en de mogelijke veroudering van de drager (in zin niet meer aanwezige uitleesapparatuur) en de opgeslagen data maken deze media ongeschikt voor lange termijn opslag. Ook wordt de opslag op losse (in zin niet opgenomen in een netwerk) externe schijven voor duurzame archivering afgeraden. De monitoring van de data op los opgeslagen harde schijven is arbeidsintensief en problematisch. Als minimum aanbeveling geldt daarom in ieder geval de data op te slaan op een opslagsysteem dat deel uitmaakt van een netwerk.
 
Een opslagsysteem kan – los van de soort opslag (tape, hard disk etc.) – op twee manieren in een netwerk worden opgenomen:

Back-up

Een andere ferme aanbeveling is het maken van een back-up. Geen enkel opslagsysteem is onfeilbaar. Zelfs RAID geschakelde systemen waarbij bij het falen van een harde schijf een andere schijf het over neemt, hebben niet de mogelijkheid een bestand terug te halen dat onwenselijk is verwijderd, bewerkt of beschadigd. Een back-up is dus altijd nodig. Het beste is het om een back-up in huis te hebben (voor snel gebruik) en nog een andere back-up (in geval calamiteiten) op een andere fysieke locatie. Ook is het mogelijk een back-up in de “cloud” (meestal verzorgd door een externe partij) te maken. 
Omdat back-up systemen over het algemeen genomen een minder snelle toegang behoeven, kunnen voor de back-up langzamere en minder kostbare media zoals tape worden gebruikt.

Soorten opslagsystemen

Er is een ruime keuze voorhandig van opslagsystemen. Een beredeneerde keuze voor een opslagsysteem wordt bepaald door een aantal factoren (onderstaand lijstje is niet uitputtend): Deze en andere factoren worden in de publicatie Best practices for a digital storage infrastructure verschenen in het kader van het project Digitizing Contemporary Art) verder uitgewerkt. In deze publicatie worden de volgende opslagsystemen voor digitale archivering van erfgoed in ogenschouw genomen (met daarbij een korte typering):
Om een betere afweging tussen de verschillende mogelijkheden te maken raden we je aan de Best practices for a digital storage infrastructure publicatie grondig door te nemen. Voor- en nadelen van de systemen kun je afwegen ten opzichte van de wensen en mogelijkheden (qua budget en expertise) van je eigen organisatie. De onderstaande tabel uit deze publicatie geeft daarvan een mooie indicatie.


Geschikte opslagmedia  afgezet tegen de vier sleutelvariabelen die de keuze voor een bepaald opslagsysteem bepalen. Uit: Best practices for a digital storage infrastructure Tabel 4 p. 28. HDD: harde schijf, LTO tape: tape opslagsysteem, SSD: solid state drives.

Meer weten?

Onderliggende kennisdossiers:

Duurzame opslag digitale afbeeldingen Voor het archiveren en beschikbaarstellen van gedigitaliseerd beeld kunnen verschillende soorten bestandsformaten gebruikt worden. De keuze voor een bepaald bestandsformaat is afhankelijk van aspecten als beschikbare opslag en de duurzaamheid van het gedigitaliseerde materiaal.
Laatst gewijzigd: 05-04-2017

3 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.