Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Vervaardigen en collectioneren

Voor elk soort object is een eigen wijze van digitaliseren nodig. De essentiële eigenschappen van het originele object en de functie die de digitale reproductie krijgt, zijn bepalend voor de manier waarop een object wordt gedigitaliseerd en voor de keuze van de kwaliteitscriteria en toegepaste standaarden. Daarnaast zijn sommige erfgoedobjecten digitaal geboren. Deze hoeven niet zozeer vervaardigd te worden, maar wel gecollectioneerd.

create

Gebruik van standaarden en richtlijnen

Om een erfgoedobject op een verantwoorde manier te digitaliseren is het gebruik van standaarden en richtlijnen onontbeerlijk. Daarmee zorg je ervoor dat het gedigitaliseerde object voldoet aan de gestelde doelstellingen en duurzaam kan worden gebruikt en bewaard.
 

Digitaal geboren objecten

Digitaal geboren objecten worden al in een bepaalde standaard aangeleverd, maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee direct geschikt zijn voor langdurige archivering. In sommige gevallen moet je de bestanden converteren naar andere formaten. Denk ook na over het aanleverproces: kan mijn instelling overweg met een bepaald formaat? Hoe halen we de bestanden binnen? En welke kwaliteitseisen stellen we aan de aangeleverde bestanden?

Selectie van standaarden en richtlijnen

Om te komen tot een juiste selectie van standaarden en richtlijnen, is het zaak om de doelstellingen van het archiveren en beschikbaar stellen en de essentiële eigenschappen van het origineel zo helder mogelijk te formuleren. Dit is belangrijk omdat je daarmee goed kunt onderbouwen en verantwoorden waarom je voor een bepaalde manier van digitaliseren hebt gekozen. Op deze manier kun je de kosten en baten ook beter tegen elkaar afwegen. Deze afwegingen zijn zowel van toepassing op gedigitaliseerde objecten als op digitaal geboren objecten. Doelstellingen kunnen zijn: In de onderstaande kennisdossiers gaan we per materiaalsoort in op de verschillende methodes van digitalisering en de daarbij behorende richtlijnen en standaarden.


Meer weten?

Onderliggende kennisdossiers:

Beeld Het verantwoord digitaliseren van een beeldcollectie is meer dan een simpele druk op knop van de scanner of het inhuren van een leverancier. In een digitaliseringsproces is het belangrijk om een aantal beredeneerde keuzes te maken op het gebied van de kwaliteit.
Inzet van 3D-modellen in de erfgoedsector Bij het maken van 3D-modellen en -visualisaties leg je de lengte, breedte en diepte van het object of de ruimte vast.
3D-digitalisering Wanneer je een 3D-scan maakt van een ruimtelijke object, leg je de lengte, breedte en hoogte vast. Anders dan 2D-(foto-)digitalisering biedt 3D de mogelijkheid om in één oogopslag een object of ruimtelijke situatie vanuit meerdere perspectieven te bekijken.

Laatst gewijzigd: 24-08-2016

9 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.