Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Metadata

Metadata zijn gestructureerde gegevens over fysiek of digitaal erfgoed. Voor het gebruik van erfgoed is metadata essentieel: metadata is één van de drie onderdelen van digitaal erfgoed. Het vastleggen van informatie speelt een rol bij alle stadia van de digitale levenscyclus.

Foto: www.flickr.com, Shira Golding

Metadata zorgen voor goed gebruik van erfgoed

Bij elke handeling aan het digitale object moet je de vraag stellen welke gegevens later (mogelijk) van belang kunnen zijn voor duurzaam beheer van digitaal erfgoed. De vier belangrijkste soorten metadata zijn:

Hoe meer, hoe beter

In het algemeen geldt hoe meer beschrijving aan een object worden toegevoegd des te rijker de context en daarmee de gebruiksmogelijkheden. Het is wel belangrijk om vast te leggen door wie een bepaalde beschrijvingstekst is toegevoegd en met welk doel. Metadata moet als onderdeel van het digitaal erfgoed duurzaam toegankelijk blijven.

Hoe gebruik je metadata?

Er zijn veel standaarden voor het vastleggen van metadata. Het verschil tussen de standaarden hangt af van de functie van de metadata. Beschrijvende en structurele metadata verschillen sterk per domein en/of materiaalsoort. Bij de keuze voor een bepaalde standaard moet je rekening houden met gebruik buiten de instellingen, zoals op internet. Voor nieuwe gebruiksdoelen kunnen intern gebruikte standaarden worden omgezet (mapping). Voor specifieke doeleinden naar gespecialiseerde uitwisselingsstandaarden, zoals A2A of meer generiek, zoals Dublin Core. Bij mappings gaat altijd informatie verloren. 

Minimaal antwoord op wie wat waar, waarom en hoe

Om de betekenis (semantiek) van de inhoudelijke beschrijvingen zo breed mogelijk te kunnen gebruiken, moeten de intern gehanteerde beschrijvingsregels voor de gehele collectie altijd antwoord kunnen geven op de basis gebruikersvragen: wie, wat, waar, wanneer en hoe.


Meer weten?

Onderliggende kennisdossiers:

Metadata voor video, film en multimedia Breed geaccepteerde metadataschema's voor video, film en multimedia
Metadataschema's voor het onderwijs Breed geaccepteerde metadataschema's voor onderwijstoepassingen.
Geografische metadata Een (geografisch) metadata-record is informatie die de basiskenmerken van een data- of informatiebron vastlegt. Geografische metadata wordt gebruikt om geografische digitale bronnen zoals GIS (Geografisch Informatie Systeem) bestanden, geografische databanken, en gegeorefereerde afbeeldingen te documenteren.
Preservation metadata Om duurzame toegankelijkheid te kunnen realiseren, moet de gedigitaliseerde bron duurzaam beschreven worden. Dit houdt in dat relevante descriptieve metadata worden vastgelegd over onder andere het bestandsformaat en over de gebruikte software en hardware.
Full text mark up Breed geaccepteerde schema's voor de codering van full text-bestanden
Collectieniveau beschrijvingen Breed geaccepteerde metadataschema's voor collectiebeschrijvingen.
Structuur van digitale objecten Breed geaccepteerde modellen voor het beschrijven van de structuur van digitale objecten ten behoeve van opslag en distributie.
Standaarden bij dit thema:

Anglo American Cataloguing Rules 2

Laatst gewijzigd: 19-12-2016

Tags:
metadata   Beschrijving   Dublin_Core  
10 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.