Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Inhoudelijke ontsluiting

Uniforme inhoudelijke ontsluiting vereist het maken van afspraken over het beschrijven van de inhoud van gegevensverzamelingen. Standaardregels daarvoor worden bijvoorbeeld vastgelegd in gestructureerde woordenlijsten, classificaties en thesauri. Het gebruik van een gestandaardiseerde inhoudelijke beschrijvingsstandaard is bevorderlijk voor de efficiëntie bij het beschrijven/ontsluiten van bronnenmateriaal. Bovendien draagt het sterk bij aan de effectiviteit van de ontsluiting, doordat het de precisie van de zoekresultaten verhoogt.

Meer weten?

Onderliggende kennisdossiers:

Classificaties Breed geaccepteerde classificaties in de erfgoedsector.
Inventarisatie Terminologiebronnen Voor uniforme inhoudelijke ontsluiting zijn afspraken nodig over de wijze van beschrijven van de inhoud. Hiervoor worden terminologiebronnen gebruikt. Terminologiebronnen zijn bijvoorbeeld thesauri, (gecontroleerde) trefwoordenlijsten, taxonomieën, classificaties of ontologieën. In november 2010 is DEN gestart met de (her)inventarisatie van Nederlandstalige terminologiebronnen die door Nederlandse en Vlaamse erfgoedinstellingen worden gebruikt bij de ontsluiting van hun collecties en contextuele informatie.
Standaarden bij dit thema:

Cataloguing Cultural Objects

Laatst gewijzigd: 09-02-2016

2 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.