Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Erfgoed, Locatie en Tijd

Historische Geo-informatie, wat is dat eigenlijk en wat kun je ermee? In dit kennisdossier lees je meer over de mogelijkheden en voordelen die het koppelen van je erfgoedcollecties aan een locatie en tijd heeft. We gaan in op het digitaliseren en georefereren van historisch kaartmateriaal, het koppelen van historische, ruimtelijke informatie aan fysieke objecten (geotemporele metadata) en het vervaardigen van kaarten met ruimtelijke patronen, bijvoorbeeld archeologische verwachtingskaarten.

Geotemporele data

Geotemporele data geeft informatie over locaties in de tijd, bijvoorbeeld wanneer en waar een gebeurtenis heeft plaats gevonden of een object is ontstaan. Deze data, bijvoorbeeld te vinden in tijd- of locatie-velden in de metadata behorende bij een object, beschrijft zo de herkomst van het object. Nagenoeg alle erfgoedcollecties en -objecten zijn te koppelen aan een tijd en plaats. Dit komt voor in verschillende vormen: vindplaats, datering van het object, datum van de vondst, plaats van herkomst, een gebeurtenis waarin het object centraal stond, huidige opslaglocatie, et cetera. In veel gevallen kunnen er dus meerdere tijds- en plaatsbepalingen aan één object worden gekoppeld. Deze geospatiële data zeggen iets over de ruimtelijke plaats van een object. Dit kan een plaatsnaam zijn, maar ook lengte- en breedtegraden.
Informatie over tijd en locatie aan objecten koppelen doe je door het toevoegen van geotemporele metadata. Hierbij koppel je historische ruimtelijke informatie aan fysieke objecten. Ruimtelijke informatie wordt vastgelegd in een geografisch metadata record.Verrijken van je collecties

Het inzichtelijk maken van informatie over locatie en tijd van objecten en hele collecties is interessant voor bijvoorbeeld academisch onderzoek en voor het bouwen van apps en websites en het visualiseren van data. Door je collecties te koppelen aan geografische data, verrijk je jouw collecties. Door het koppelen van je eigen geotemporele data aan die van andere instellingen creëer je nieuwe (onderzoeks)mogelijkheden en inzichten.

Georefereren
Dit is het toekennen van geografische referentiepunten, zoals coördinaten of geometriën, aan objecten, zodat de objecten op een digitale kaart getoond kunnen worden. Als je standaarden toepast bij georefereren wordt het mogelijk om digitale kaarten over elkaar te leggen en nauwkeurig met elkaar te vergelijken.

Geocoderen
Naast georeferen is er ook geocoderen. Hierbij wordt via een koppelvlak, bijvoorbeeld een adres, een link gelegd met een gegeorefereerd object.

Data koppelen
Informatie over tijd en locatie aan je objecten koppelen is vaak maatwerk. Als objecten al een plaatsbeschrijving bevatten, is deze soms automatisch gegenereerd of de spelling is mogelijk verouderd. Daardoor zijn die objecten niet meer makkelijk vindbaar. Een voorbeeld: bij gebruik van de zoekterm ‘Amsterdam’ worden objecten met ‘Amstelredamme’ in het locatie-veld niet gevonden. Het project Erfgoed & Locatie werkt aan een oplossing voor deze en andere problemen.

Ruimtelijke patronen
Vervaardigen van kaarten met ruimtelijke patronen, bijvoorbeeld archeologische verwachtingskaarten.


Geotemporele data gereed, en nu?

Zodra je jouw collecties verrijkt hebt met geotemporele data wil je er natuurlijk meer mee. Een van de mogelijkheden is het tonen van objecten op een digitale kaart, zoals hier onder beschreven.

Digitale objecten weergeven op de kaart.
Als je objecten wilt weergeven op een digitale kaart moet je het gedigitaliseerde object of enkel de metadata/het record georeferen.
Niet alleen gedigitaliseerde objecten, zoals een vaas gevonden in de Peel, maar ook gescande historische kaarten dienen gegeorefereerd te worden. Door een digitale versie van een historische kaart te georeferen verbind je de punten op de oude kaart aan dezelfde punten op een moderne kaart. Door de oude kaart te vervormen, ook wel morphen genoemd, wordt er voor gezorgd dat de punten op de oude kaart overeenkomen met die op de actuele versie. Hierdoor kan het gebeuren dat een kaart niet helemaal meer in het oorspronkelijke formaat wordt weergegeven, zoals te zien is op onderstaand voorbeeld afkomstig van LocatingLondon.

 Afbeelding: Screenshot van www.locatinglondon.org met weergave van gegeorefereerde kaart van het Londen van 1746.

Naast het tonen van objecten op een digitale kaart zijn er tal van andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld een rondleiding door een stad of provincie, waarbij je door middel van augmented reality kan zien hoe panden of straten er vroeger uitzagen, terwijl je voor of in de huidige locatie staat. De mogelijkheden zijn eindeloos en inspiratie en voordelen zijn er te over.


Erfgeo bij DEN


Erfgoed & Locatie en Erfgeo.nl

Erfgoed & Locatie (E&L) is een project dat DEN uitvoert in samenwerking met onder andere Waag Society en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Erfgoed & Locatie biedt het grote publiek toegang totruimtelijk erfgoed via innovatieve producten van de creatieve industrie en andere partijen, op basis van een duurzame en open digitale infrastructuur en semantische architectuur. Meer informatie over Erfgoed & Locatie vind je in de projectenbank of op www.erfgoedenlocatie.nl.

De website www.erfgeo.nl is ontwikkeld in het kader van E&L en is op dit moment als bèta-versie te gebruiken. De site heeft de ambitie uiteindelijk elke plaats, bestuurlijke eenheid, straat, zelfs elk gebouw en elk adres dat ooit in Nederland heeft bestaan te kennen. Een database van de Nederlandse topografie door de tijd heen. Op www.erfgeo.nl/wat-hoe/ vind je meer achtergrondinformatie over dit onderdeel van het project.

Geo-informatie in DE BASIS

Onder geo-informatie wordt alle informatie met een ruimtelijke component verstaan. In DE BASIS voor vervaardiging wordt aandacht besteed aan de landelijke richtlijn voor de vervaardiging van geo-informatie.

Laatst gewijzigd: 15-12-2015

Tags:
9 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.