Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Meten en vergelijken: kengetallen verzamelen over je digitale collecties

Hoe actief zijn de Nederlandse erfgoedinstellingen bij de productie en verwerving van digitaal erfgoed? Welke investeringen zijn hiermee gemoeid? Hoe doet Nederland het in Europees verband? Er is grote behoefte aan informatie over het digitaal beschikbare erfgoed. In dit kennisdossier geven we daarom een beeld van wat er beschikbaar is aan digitaalerfgoedstatistieken en hoe je als instelling zelf ook statistieken kunt verzamelen die bijdragen aan het maken van onderbouwde beslissingen.

Betrouwbare cijfers

Over het fysieke erfgoed zijn nationaal en internationaal redelijk betrouwbare cijfers beschikbaar. Het Centraal Bureau voor Statistiek in Nederland en Eurostat in Europa verzamelen bijvoorbeeld gegevens over het aantal instellingen, het aantal bezoekers en het aantal mensen werkzaam in de sector. De Cultuurindex van de Boekmanstichting brengt statistieken uit het kunstveld bij elkaar. Daarnaast worden in de sectoren meer gedetailleerde cijfers verzameld. Een rijke bron van erfgoedstatistieken is bijvoorbeeld de erfgoedmonitor van de RCE. Over het digitale erfgoed zijn nog niet zoveel cijfers verzameld, terwijl statistieken op dit gebied  steeds belangrijker worden. 


Je eigen instelling vergelijken met andere instellingen

Door statistieken te verzamelen kun je bijhouden welke vorderingen je maakt bij het ontsluiten van je digitale collecties en je kunt jezelf vergelijken met andere, gelijksoortige instellingen, in eigen land of Europa. 
Hieronder is een voorbeeld te zien van het fictieve DEN Archive: bij die instelling is 65% van de totale (analoge) collectie gedigitaliseerd.
  
 Op basis van statistisch onderzoek in 2011-2012 is nu in één oogopslag te zien dat het DEN Archive opvallend goed presteert in vergelijking met andere, gelijksoortige (archives/record offices) instellingen.

 

Digitaal erfgoedstatistieken in Nederland en Europa

Een vergelijking is alleen mogelijk wanneer andere instellingen ook gegevens beschikbaar hebben gesteld. Daarvoor is een zekere afstemming nodig op sectoraal, nationaal, en liefst nog internationaal niveau. De afgelopen jaren zijn er initiatieven ontplooid om zulke feitelijke gegevens te verzamelen. In Europees verband is dat gedaan in projecten als NUMERIC (2008-2009) en ENUMERATE (2012-2014). De basisgegevens die bij deze initiatieven werden verzameld zijn beschikbaar via het ENUMERATE Data Platform (straks Europeana) en worden gebruikt om nieuw verzamelde data tegen af te zetten. Op die manier ontstaat een beeld van de ontwikkelingen in Nederland en Europa. De meest in het oog springende statistieken met betrekking tot de Nederlandse situatie worden door DEN verzameld in de Digitaal Erfgoedmeter


Zelf aan de slag

Hoe kun je bijdragen? Neem  in je jaarverslagen overzichten op van een aantal belangrijke indicatoren, zoals het aantal stafleden dat betrokken is bij het beheer van digitaal erfgoed, het budget dat je aan hardware en software besteedt, de groei van de digitale collectie(s), webstatistieken en andere raadpleegcijfers, of de plannen op het gebied van de duurzame toegankelijkheid. Je kunt daarbij aansluiten bij bestaande initiatieven en projecten, zoals Museumanalytics.
 
DEN adviseert om de onderstaande stappen te volgen: 
  1. Maak het verzamelen van statistieken een structureel onderdeel van je beleid. Het is niet iets wat je tussen neus en lippen door kan regelen dus maak hier voldoende tijd en middelen voor vrij.    
  2. Maak een inventarisatie van de prestatie-indicatoren die voor de instelling zelf van belang kunnen zijn.
  3. Kijk goed met welke instellingen je je eigen instelling wilt vergelijken en welke prestatie-indicatoren daarvoor nodig zijn.
  4. Maak een definitieve selectie van de indicatoren die je wilt monitoren.
  5. Geef aan wat elke indicator precies inhoudt. Wanneer je indicatoren wilt vergelijken met andere instellingen, kun je het beste dezelfde definities hanteren.
  6. Bepaal hoe vaak je deze cijfers wilt verzamelen: op jaarbasis of per kwartaal?  
  7. Stel vast hoe je de gegevens wilt verzamelen en wie er binnen de instelling verantwoordelijk is. Is er bijvoorbeeld speciale software nodig, wil je gebruik maken van Google Analytics?
  8. Bedenk hoe je je rapportages vorm geeft en wie inzicht krijgt in welke gegevens.
  9. Vergelijk en deel je informatie met andere instellingen, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij bestaande initiatieven.
  10. Maak het een iteratief proces, waarbij je de resultaten gebruikt om je beleid aan te passen. Bekijk ook regelmatig of je indicatoren nog kloppen en of je steeds datgene blijft meten dat je echt wilt weten.  
 
Het volgen van dit stappenplan kost tijd en energie, maar het levert informatie op over je instelling die van onschatbare waarde is. Voorbeelden van prestatie-indicatoren kun je vinden op de site van ENUMERATE. Hier zijn ook alle vragenlijsten terug te vinden die gebruikt zijn in het project en die instellingen kunnen gebruiken bij het uitstippelen van hun digitaliseringsprofiel.  


 

Meer weten?

Laatst gewijzigd: 26-08-2015

2 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.