Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Beheren

Beheer is in essentie het zorg dragen voor een goede bewaring, beveiliging en performance van informatiesystemen, applicaties en digitale collecties. In dit kennisdossier gaan we specifiek in op het verantwoord beheren van digitale erfgoedcollecties. Daarbij moet je denken aan onderwerpen als opslag, beveiliging en toegang. Beheer is een essentieel onderdeel van de digitale levenscyclus.

Wanneer collecties zijn gedigitaliseerd of digitaal zijn verworven en zijn beschreven, is het zaak het beheer van die collecties organisatorisch en technisch goed te regelen. Digitale collecties vertegenwoordigen vaak een grote economische en cultuurhistorische waarde en goed beheer is noodzakelijk om collecties ook op langere termijn vindbaar te kunnen maken en te kunnen gebruiken en hergebruiken.

Het beheer van digitale collecties is met name gecentreerd rond de volgende, nauw samenhangende, onderwerpen:

In de onderstaande kennisdossiers gaan we dieper in op deze onderwerpen.

Meer weten?

Onderliggende kennisdossiers:

Infrastructuur Grote hoeveelheden digitale data kunnen alleen hanteerbaar blijven als er een technische omgeving is ingericht om deze data te beheren. Zo'n infrastructuur kan bestaan uit diverse systemen, zoals een collectieregistratiesysteem in combinatie met een opslagsysteem en een content management systeem voor het presenteren van de data op een website.
Laatst gewijzigd: 04-12-2017

Tags:
Beheer   informatiebeveiliging   opslag  
8 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.