Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

BMICE - Stap 4: Koers kiezen

Stap 4 is een beslismoment. De keuze valt om een dienst of product te gaan realiseren, en daarbij wordt bepaald welke overige innovatie aan het businessmodel noodzakelijk is.

De uitkomsten van de fit & viability check worden met de in Stap 3 gedownloade tool direct gevisualiseerd. Dat gebeurt op twee manieren. Op de eerste plaats worden de uitkomsten geplot in een kwadrantenoverzicht. Twee uitkomsten leveren al direct een heldere koers op. Wanneer zowel fit als viability voor alle waardeproposities van het gekozen dienstenconcept of product hoog zijn dan kun je met een gerust hart aan de slag met het dienstenconcept of product. Is de score voor alle waardeproposities op beide laag, dan is de organisatie niet op de dienst of het product gebouwd en is het ook moeilijk om het in de markt te zetten. Dan kun je beter wat anders bedenken.Interessanter wordt het als de score op een van beide dimensies laag is en op de ander hoog, of als scores per waardepropositie uiteen lopen. Om dan behulpzaam te zijn geeft de fit & viability check aan wat – met het oog op de betreffende waardepropositie – de sterke en zwakke bouwstenen in het businessmodel zijn. Er wordt in een oogopslag duidelijk aan welke bouwstenen gesleuteld moet worden. Bij een lage fit zal het hoofdzakelijk gaan om bouwstenen aan de linkerzijde van het businessmodel. Bij een lage viability juist om de bouwstenen aan de rechterzijde. Ook is het mogelijk om de propositie aan te scherpen of niet alle proposities in één product- of dienstenconcept te realiseren.

De uiteindelijke afweging om wel of niet met een dienstenconcept of product door te gaan, hangt af van hoeveel innovatie er aan het businessmodel nodig is. Hoe de beslissing uitvalt is aan de erfgoedinstelling om te bepalen. Daar zijn geen harde criteria voor, maar een aantal ankerpunten is wel te geven. Hieronder staat een uitgebreide toelichting bij de interpretatie van de fit & viability check.

Hulpmiddelen

Laatst gewijzigd: 03-02-2015

Tags:
tools   businessmodellen   BMICE   waardecreatie  
7 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.