Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

BMICE - Stap 3: Fit & viability check

Stap 3 bestaat uit het uitvoeren van een fit & viability check op de gekozen waardeproposities. Zitten mensen er op te wachten? En passen de waardeproposities bij de erfgoedinstelling?

De fit & viability check is een stresstest voor je product- of dienstenconcept. Is Stap 2 zijn één of meer waardeproposities geformuleerd die je als erfgoedinstelling via een dienst of product graag zou willen realiseren. Maar zit de markt er op te wachten? En is het dienstenconcept wel gebaseerd op een degelijk businessmodel? De fit & viability check maakt het mogelijk om die twee vragen in samenhang te beantwoorden.


‘Fit’ staat voor de mate waarin het businessmodel behorende bij  de nieuwe dienst of het nieuwe product past bij de organisatie die hem moet implementeren. Oftewel, de mate waarin de linkerzijde van het businessmodel canvas aansluit op wat nodig is om de dienst of het product te realiseren.

‘Viability’ is de mate waarin de nieuwe dienst of het nieuwe product past bij de ‘buitenwereld’ (de beoogde doelgroep), of het onderscheidend is van het bestaande aanbod, of het achterliggende businessmodel extra verdiensten mogelijk maakt, en ook of het past bij de verwachtingen van de overheid of binnen een bestaande regelgeving. Het gaat, in andere woorden, om de aansluiting op de rechterzijde van het canvas.

De fit & viability check is een invuloefening waarbij voor een aantal criteria steeds wordt aangeven in hoeverre dat criterium van toepassing is. De invuller kan zelf kiezen om aan het ene criterium meer gewicht toe te kennen dan aan het andere. Hieronder is een meer uitgebreide toelichting te vinden bij de fit & viability check. De check zelf is als excelbestand te downloaden.

Hulpmiddelen

Laatst gewijzigd: 03-02-2015

Tags:
tools   businessmodellen   BMICE   waardecreatie  
5 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.