Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

BMICE - Stap 1: Business model mapping

De eerste stap bestaat uit het letterlijk in kaart brengen van het bestaande businessmodel van de erfgoedinstelling.

Een businessmodel wordt nog wel eens verward met een verdienmodel. Bij een verdienmodel gaat het om het geheel aan inkomstenbronnen, bij een businessmodel om de totale logica van de wijze waarop een organisatie waarde creëert. Van het concept businessmodel bestaan verschillende meer gedetailleerde definities. Het BMICE-Stappenplan werkt, naar analogie van de BMICE-publicatie met het overzichtelijke en tegelijk uitgebreide Businessmodel Canvas van Alex Osterwalder. In dat model wordt het businessmodel ontleed in negen bouwstenen, waarvan grofweg de helft betrekking heeft op de organisatie (middelen, belangrijkste activiteiten, samenwerkingsverbanden) en de andere helft op de interactie met de markt (klanten, inkomsten, klantrelaties, distributie). Neem minimaal 2 uur de tijd voor het invullen en met elkaar doorspreken van het businessmodel canvas.

Het Canvas geeft een fraai totaaloverzicht van de manier waarop de erfgoedinstelling waarde creëert. Gebruik voor het invullen van het canvas bestaande beleidsvisies, digitaliseringsplannen, nota’s en wat verder voorhanden is.
 

Hulpmiddelen

Laatst gewijzigd: 03-02-2015

Tags:
tools   businessmodellen   BMICE   waardecreatie  
1 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.