Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

BMICE Stappenplan - Introductie

Dit stappenplan voor businessmodelinnovatie is ontwikkeld binnen het project BMICE en bestaat uit 7 stappen. Het zijn stappen die regelmatig herhaald kunnen worden (zowel structureel als op incidentele basis) en die helpen om bestaande of nieuwe digitale dienstenconcepten structureel te verankeren in het businessmodel van de erfgoedinstelling.

De hier aangeboden stappen zijn toegepast op de erfgoedsector, in het bijzonder op digitale diensten en producten. De methodiek kan echter ook breder toegepast worden binnen de creatieve industrie.
 
Het Stappenplan bestaat uit de volgende stappen:
 

Wat is het Stappenplan niet?

Het Stappenplan is geen kant-en-klare oplossing voor knelpunten waar erfgoedinstellingen tegenaan kunnen lopen bij businessmodel. Verwacht niet dat het Stappenplan op afroep nieuwe inkomstenbronnen aanreikt, of de problematiek rond auteursrechten oplost. Het Stappenplan biedt een proces om gestructureerd met businessmodel innovatie aan de slag te gaan, en een handreiking om op sleutelmomenten beslissingen te nemen. In de publicatie ‘Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed’ is een aantal oplossingsrichtingen voor de grootste knelpunten opgenomen.

Meer weten?

 

Onderliggende kennisdossiers:

BMICE - Stap 4: Koers kiezen Stap 4 is een beslismoment. De keuze valt om een dienst of product te gaan realiseren, en daarbij wordt bepaald welke overige innovatie aan het businessmodel noodzakelijk is.
BMICE - Stap 5: Actieplan vaststellen Stap 5 bestaat uit het vaststellen van concrete acties die nodig zijn voor het daadwerkelijk realiseren van de businessmodel innovatie waarover in Stap 4 is besloten.
BMICE - Stap 7: Evalueren Stap 7 is een evaluatiestap met als doel het borgen van het resultaat van deze businessmodelinnovatie in de operationele praktijk van de erfgoedinstelling.
BMICE Stappenplan - Randvoorwaarden Het doorlopen van het Stappenplan heeft alleen zin als het daadwerkelijk tot innovatie van het businessmodel kan leiden. Dat betekent dat de randvoorwaarden voor een proces van businessmodel innovatie op orde moeten zijn.

Laatst gewijzigd: 03-02-2015

Tags:
tools   businessmodellen   BMICE   waardecreatie  
6 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.