Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Bitdiepte of kleurdiepte

De bit- of kleurdiepte geeft de hoeveelheid helderheids- of kleurwaarden per pixel aan. Bij het vervaardigen van een digitale reproductie speelt bit- of kleurdiepte een rol bij het vaststellen van de kwaliteit op het gebied van helderheid en kleur.

Een pixel kan veel verschillende bitdieptes aannemen maar in de praktijk van de reproductie van erfgoedmateriaal zijn de meest gangbare bitdieptes: 
Het is ook mogelijk in hogere bitdieptes (16 bits per kleurkanaal): Voor grijswaarden zijn er dan in plaats van 256, 65.536 grijswaarden beschikbaar en voor kleur zijn er (ook wel uitgedrukt als 48 bits) ruim 281 biljoen kleurmogelijkheden. Deze optie is met name interessant voor originelen met een groot kleur- of toonbereik, zoals schilderijen of fotonegatieven. Een belangrijk nadeel van deze hoge bitdieptes is dat de bestanden tweemaal in omvang toenemen. 

De bitdiepte bepaalt mede de bestandsgrootte. De verhouding in benodigde opslagruimte tussen bitonaal, grijwaarden en kleur is respectievelijk 1 staat tot 8 staat tot 24. 
 
In DE BASIS voor vervaardiging van beeld wordt aanbevolen erfgoedobjecten in 24 bits kleur op te nemen. Scanning of fotografie in grijswaarden (strikt genomen wordt er altijd in kleur opgenomen waarna deze softwarematig in grijswaarden wordt omgezet) is alleen te overwegen als kleur geen enkele betekenis heeft voor het te reproduceren origineel. Of wanneer er sprake is van dragers als microfilm of –fiches. Bitonale scanning is alleen te gebruiken voor hoog contrast, niet-geïllustreerd drukwerk. Het grote voordeel van bitonale scanning is dat de bestanden bijzonder weinig opslagruimte (bitonale images worden bijna ook nog gecomprimeerd) nodig hebben (de reden voor toepassing in het Google books project).

 


Meer weten? 

Laatst gewijzigd: 29-01-2014

3 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.