Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Tonale weergave

Bij de tonale weergave gaat het om de reproductie van de stapjes tussen de donkere en lichte partijen uit het origineel. De vraag is hoe natuurgetrouw dit dient te gebeuren. De Metamorfoze richtlijnen bieden een diepgaande en objectieve analyse van de reproductie van de tonale waardes.

Opnemen in kleur, grijswaarden of zwart-wit 

In geval van tekst: Is het papier vergeeld, is de tekst moeilijk leesbaar (handschrift) of er is er sprake van illustraties of foto’s in de documenten? Zo ja, dan is reproductie in grijswaarden of kleur noodzaak.  Zo nee, dan valt bitonaal (zwart-wit) scannen te overwegen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van OCR, is scanning in grijswaarden- of kleur altijd aan te bevelen, want dit zorgt voor een beter OCR resultaat. In geval van non-tekstueel materiaal is over het algemeen genomen grijswaarden of kleurenreproductie noodzakelijk. 

Het opnemen in bitonaal, grijswaarden of kleuren wordt bepaald door de keuze voor de kleur- of bitdiepte. Zie hiervoor het kennisdossier bit- of kleurdiepte.
 

Kwaliteit meten

Het voorkomen van onder- of overbelichting (ook wel clipping genoemd) is daarbij een minimum vereiste. Overbelichting zorgt ervoor dat details verloren gaan in de lichtste gebieden van een afbeelding en dat bijvoorbeeld ijle letters uit een tekst wegvallen of details in de lichte delen van een foto. Dit treedt op wanneer de RGB- of pixelwaarden in de lichte gebieden van de afbeelding op 255 (bij 8 bits) uitkomen. Dit effect kan onder andere worden gecontroleerd met behulp van de Kodak Gray Scale (en andere vergelijkbare testkaarten). Door met beeldbewerkingssoftware de lichtste vakken van de grijstrap te meten kan worden vastgesteld of er is overbelicht. Onderbelichting treedt op wanneer de donkerste vakken van de grijstrap niet meer van elkaar zijn te onderscheiden. Details in de donkere delen van de afbeelding kunnen dan wegvallen. 


De Kodak Gray Scale gemeten in Adobe Photoshop. Vakje A en 1 hebben een RGB waarde 255. Dat betekent dat de afbeelding is overbelicht. Visueel is dit zichtbaar omdat er geen onderscheid zichtbaar is tussen vakje A en 1.
 

Metamorfoze richtlijnen

Luistert de tonale weergave nauwer (bij originelen met een subtiele toonschaal zoals foto’s, manuscripten, prenten of schilderijen), dan moet de grijswaardentrap veel dieper geanalyseerd worden. In de Metamorfoze richtlijnen (en specifiek voor foto´s in de Beelden voor de Toekomst richtlijnen)  wordt deze analyse uitgebreid beschreven. Het gaat hierbij om een opeenvolgende vaststelling van achtereenvolgens:
  • De witbalans (een kleurneutrale weergave van de stapjes in de grijstrap);
  • de belichting (de juiste weergave van de zogenaamde hoge lichten, een analyse van het eerste vakje van de grijstrap, is afhankelijk van diafragma, sluitertijd en externe lichtbronnen);
  • de contrastoverdracht of gain modulation (de juiste contrastverhoudingen tussen de stapjes van de grijstrap). 
De verschillende gemeten waardes moeten in de Metamorfoze richtlijnen voldoen aan strenge marges die maken dat er geen betekenisvolle informatie verloren gaat. Binnen de Metamorfoze richtlijnen zijn er wel drie kwaliteitsniveau´s (hoog, light, extra light) gedefinieerd, elk met hun eigen toleranties.  


Meer weten? 
Standaarden bij dit thema:

Kodak Gray Scale Universal Test Target

Laatst gewijzigd: 29-01-2014

10 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.