Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Sociale-mediabeleid

Hoe wil je als erfgoedinstelling omgaan met sociale media? Niet iedere doelgroep van een erfgoedinstelling is te bereiken via sociale media en bepaalde onderwerpen zullen meer geschikt zijn voor andere communicatiekanalen. Als uit doelstellingen van een instelling blijkt dat de inzet van sociale media wenselijk is, dan is het aan te bevelen hier een strategie voor te bedenken. Het sociale-mediabeleid is er dan voor alle medewerkers van je instelling. Hierin geef je aan wat wel en niet kan en mag in je instelling op het gebied van sociale media.

Sociale-mediabeleid maken

Er zijn vijf belangrijke aandachtspunten om sociale-mediabeleid voor langere termijn te ontwikkelen. In dit beleid zal een aantal aspecten duidelijk naar voren moeten komen:
 
 1. Wat wil de erfgoedinstelling met de inzet van sociale media bereiken?
  Is het doel van de inzet van sociale media naamsbekendheid, wil je een dialoog met je publiek aangaan of zijn er andere redenen? Welke richting ga je als instelling op? 
  Formuleer de doelstellingen die je met de inzet van sociale media uiteindelijk wilt bereiken.

 2. Wie is je doelgroep en waar is deze te vinden?
  Op welke doelgroepen wil je je richten? Met wie wil je via de sociale media communiceren? Hoe actief is/zijn je doelgroep(en) in sociale netwerken?
  Bepaal welke type sociale media ze gebruiken en hoe ze die gebruiken. Definieer je  doelgroep(en) en bepaal op welke sociale media je organisatie zich vervolgens moet richten.

 3. Hoe en waar kun je als erfgoedinstelling sociale media zetten?
  Waarover wil je communiceren?  Op welke manier? Wat doen andere erfgoed instellingen op dit gebied? Zie hiervoor bijvoorbeeld de voorbeelden onderaan deze pagina. Ben je van plan om input van je publiek te vragen via sociale media? Zo ja, wat ga je met deze input (user generated content) verder doen?
  Stel een protocol of simpele gedragscodes vast zodat je medewerkers weten wat van hen op het gebied van sociale communicatie verwacht wordt. Leg vast hoe je omgaat met verschillende manier van user generated content.

 4. Welke middelen heb je als erfgoedinstelling nodig om het beleid uit te voeren?
  Stel je menskracht en budget beschikbaar? Zo ja, hoeveel? En wie?
  Het opzetten en bijhouden van social- mediakanalen kost tijd. Leg de inzet van personeel en infrastructuur vast.

 5. Hoe monitor je het succes van de inzet van sociale media?
  Meet je je succes kwantitatief (bijvoorbeeld het aantal volgers, aantal likes) of kwalitatief (bijvoorbeeld het aantal interacties, aantal retweets of hoe vaak je content gedeeld wordt)? Kijk je ook naar het aantal bezoekers dat via sociale media naar je website komt?
  Stel meetmomenten vast om te kijken of je je doelen bereikt. Evalueer de inzet van sociale media en stel zo nodig het beleid bij! 

To tweet or not to tweet: How companies are reining in social media

Het sociale-mediabeleid wordt vaak in samenspraak met andere afdelingen opgesteld. Bijvoorbeeld een HRM-afdeling en/of een juridische afdeling. Nieuwe medewerkers van een instelling zouden naaste andere contracten die ze bij indiensttreding moeten ondertekenen, ook het sociale-mediabeleid moeten ontvangen.
 
Voor het bepalen van de juiste strategie voor je instelling kan het nuttig zijn om gebruik te maken van de volgende hulpmiddelen:

Wil je weten hoe jouw instelling het doet op sociale media in vergelijking met andere instellingen? Kijk eens op www.museumanalytics.org 


Meer weten? 

 

Voorbeelden van sociale-mediabeleid & strategie:

 

Voorbeelden buiten Nederland:


Tips voor de omgang met content op sociale media:

Onderliggende kennisdossiers:


Laatst gewijzigd: 02-02-2015

Tags:
social_media   beleid   strategie  
2 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.