Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Kwaliteitscyclus Digitaal Erfgoed

Het duurzaam bewaren en ontsluiten van digitaal erfgoed begint bij het maken van beleid, dat zich vertaalt in het maken van plannen voor de uitvoering van de digitalisering en eindigt met de evaluatie van het hele proces. Deze vier stappen vormen samen de 'Kwaliteitscyclus Digitaal Erfgoed', waarbij beleid en praktijk elkaar steeds beïnvloeden.


Opbouw van de kwaliteitscyclus

De cyclus is opgesteld vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van digitaal erfgoed (zowel gedigitaliseerd als digitaal geboren erfgoed) door deze integrale aanpak verbetert.  De Kwaliteitscyclus Digitaal Erfgoed is in de eerste plaats een handvat om alle aspecten die een rol spelen bij het duurzaam bewaren en ontsluiten van je digitale collectie in kaart te brengen. Door vooraf over het hele proces na te denken kun je risico’s ondervangen of verkleinen, efficiënter omgaan met je middelen en afgewogen keuzes maken.

Wat is de cyclus niet?

De Kwaliteitscyclus Digitaal Erfgoed is niet het enige juiste model dat je kunt gebruiken. Integendeel, er zijn ook andere modellen in omloop die wellicht beter bruikbaar zijn voor jouw organisatie, zoals bijvoorbeeld de Digitisation Supply Chain’ van Collections Trust. Wel is onze cyclus gebaseerd op modellen die nationaal en internationaal gangbaar zijn.

De cyclus is ook geen exacte vertaling van de werkelijkheid: net zoals elk model is de cyclus een versimpeling van de werkelijkheid en is het onmogelijk om alle verschillende processen binnen diverse organisaties in kaart te brengen.

Hoe kan ik met de cyclus aan de slag?

De verschillende stappen in de cyclus zijn beschreven in kennisdossiers. Onder deze kennisdossiers hangen thema’s die relevant zijn voor de betreffende stap en ingaan op één bepaald aspect van de cyclus.  Daarnaast vind je bij ieder thema standaarden en richtlijnen die je kunt gebruiken wanneer je ermee aan de slag wilt. Bij een aantal stappen is er een koppeling gemaakt met DE BASIS.


Meer weten? 

Onderliggende kennisdossiers:

Uitvoeren In dit kennisdossier gaan we in op de uitvoering van de plannen die je als instelling hebt gemaakt. Een belangrijk aspect van de uitvoering is de digitalisering van analoog erfgoed. Ook ontstaat er steeds meer digitaal geboren erfgoed dat ontsloten en beheerd moet worden. Daarnaast is er tegenwoordig vaak sprake van het terugvloeien van verrijkte data naar erfgoedinstellingen. Al deze aspecten nemen we mee in de uitvoeringsfase.
Crowdsourcing Als culturele instelling kun je het publiek laten bijdrage aan je digitale activiteiten. De digitale ontwikkelingen maken interactie tussen aanbieders en gebruikers van digitale cultuur steeds eenvoudiger. Maak gebruik van de kennis en het enthousiasme van de ‘crowd’ door deze te betrekken bij de beschrijving, beoordeling, verrijking of bewerking van je culturele collecties! In onderstaand kennisdossier over Crowdsourcing vind je een overzicht van mogelijke manieren om het publiek actief in te zetten.
Digitale Duurzaamheid Duurzame toegankelijkheid gaat over het op lange termijn toegankelijk houden van digitaal en gedigitaliseerd erfgoed. Snelle technologische veranderingen zijn kenmerkend voor de digitale wereld. Hardware en software verouderen snel. Wie kan er tegenwoordig nog grote of kleine floppy's lezen? Toch is er in het verleden veel opgeslagen op dit medium. Het is dus belangrijk om van begin af aan goed na te denken over de vorm waarin je je digitale data voor de toekomst wilt bewaren.

Laatst gewijzigd: 26-07-2016

Tags:
kwaliteitscyclus   Kwaliteit  
9 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.