Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Detailreproductie

De detailreproductie van een camera of scanner wordt in eerste instantie bepaald door de resolutie. Het vaststellen van de resolutie alleen is echter geen garantie voor de kwaliteit van de detailreproductie. Om echt te weten hoeveel detail de camera of scanner reproduceert moet je een objectieve scherptemeting uitvoeren.

Resolutie

De detailwaarneming van een scanner kun je beïnvloeden door de resolutie in te stellen. Een hogere resolutie betekent dat de scanner meer samples per lengte eenheid (ook wel: sampling rate) produceert en die omzet in pixels (pixels per inch - ppi). Een digitale camera produceert over algemeen een vaste hoeveelheid pixels (uitgedrukt in megapixels). Door de camera op een bepaalde hoogte te fixeren wordt de resolutie ten opzichte van het opnamevlak bepaald.
 

Afwegingen bij het kiezen van de resolutie

In het algemeen kan worden gesteld dat een resolutie van 300 ppi voor de meeste erfgoedobjecten voldoende waarborg zal bieden voor detailbehoud (vanaf 0,1 mm en groter). De keuze voor een geschikte resolutie kan strikt genomen afhankelijk worden gemaakt van het kleinste betekenisvolle detail in het origineel. Zijn deze details kleiner als de bovengenoemde 0,1 mm (en dit is met blote oog nauwelijks zichtbaar), dan is een hogere resolutie dan 300 ppi noodzakelijk. Kleine originelen (A3) met een geringe mate aan detaillering als bijvoorbeeld affiches kan de keuze voor een lagere resolutie veel opslagruimte schelen (voor kaartmateriaal gaat dit dan weer niet op).  Wanneer er sprake is van OCR (Optical Character Recognisition, het softwarematig omzetten van gescande in elektronische tekst) wordt aanbevolen altijd op 300 ppi te digitaliseren. Dit heeft te maken met de voorkeuren van OCR sofware. 


Resolutie is geen sluitend kwaliteitscriterium

Helaas staat het instellen van de resolutie niet garant voor de gewenste detailreproductie van een scanner of camera. Beperkingen van de apparatuur of verkeerde instellingen kunnen veroorzaken dat zelfs bij het opnemen met hoge resolutie de beelden onvoldoende detail bevatten. Zo kan er bij 300 ppi slechts 0,4 mm worden waargenomen in plaats van de verwachte 0,2 mm (zie bovenstaande tabel). Tekst wordt dan bijvoorbeeld moeilijk leesbaar, ondanks dat er op 300 ppi is gescand.

Door een objectieve scherptemeting van het fotografisch systeem kun je vaststellen hoeveel detail er daadwerkelijk is opgenomen. Een dergelijke scherptemeting wordt uitgevoerd met speciale fotografische testkaarten in combinatie met meetsoftware. In de Metamorfoze richtlijnen staat beschreven hoe deze meting in zijn werk gaat en welke marges daarbij worden gehanteerd (paragraaf 2.13 t/m 2.18). Om verwarring te voorkomen wordt in de Metamorfoze richtlijnen de term resolutie niet gebruikt. Er wordt daarentegen gesproken van "claimed sampling rate" en "obtained sampling rate" waarbij de laatste de daadwerkelijk aangeeft hoeveel detail er daadwerkelijk is gereproduceerd. Het verschil tussen deze twee wordt de "sampling efficiency" genoemd en is gebonden aan een strikte marge (uitgedrukt in een percentage).
 
DE BASIS beveelt aan een dergelijke meting met een zekere regelmaat uit te voeren. Alleen op deze manier kan worden gewaarborgd dat de digitaliseringsapparatuur voldoende detail heeft gereproduceerd. 

Meer weten? 
Standaarden bij dit thema:

Universal Test Target

Laatst gewijzigd: 29-01-2014

4 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.