Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Projectmatig werken

ICT-toepassingen worden doorgaans multidisciplinair ontwikkeld. Al bij een vrij bescheiden toepassing moet worden samengewerkt door verschillende personen, met verschillende achtergronden en competenties. Vaak gaat het daarbij om activiteiten die niet tot de dagelijkse routine behoren. Een projectmatige aanpak kan dan uitkomst bieden.

Voordelen van een projectmatige aanpak

Werken in projecten biedt belangrijke voordelen: met een project wordt een duidelijk afgebakend resultaat bereikt binnen een afgesproken periode. De organisatie van een project blijft gescheiden van de organisatie van de instelling: medewerkers kunnen op grond van hun capaciteiten en vaardigheden worden ingezet in een project, los van hun functie in de organisatie. Ook kunnen personen van buiten de instelling in de projectorganisatie worden ondergebracht, zodat het mogelijk is de activiteiten op elkaar af te stemmen en doelmatig aan te sturen en te controleren. Een veel gebruikte methode voor projectmanagement is PRINCE2.


Creëren van draagvlak

Het is van belang dat het project voldoende draagvlak vindt bij medewerkers in de instelling. Dat kan door hen waar mogelijk bij het project te betrekken. De restaurator kent de fysieke staat van de objecten en weet hoe eventuele schade als gevolg van digitalisering tot een minimum beperkt kan blijven. De educatieve dienst en tentoonstellingssamenstellers weten welke objecten in digitale vorm voor een specifiek publiek interessant zijn. Documentalisten en archivarissen zijn essentieel bij het maken van beschrijvingen om het zoeken en vinden van digitaal erfgoed efficiënt te laten verlopen. Informatici hebben kennis van opslag, ontsluiting en presentatie via netwerken. 
 

Projectplan

Voordat een digitaliseringsproject van start gaat, moeten het doel, de doelgroep en het eindproduct duidelijk zijn. Dit soort zaken worden vastgelegd in een projectplan. Tijdens het project moeten er diverse beslissingen genomen worden en kunnen externe factoren het project beïnvloeden. Op die momenten biedt een goed projectplan houvast. Ook kan een goed projectplan de slagingskans van een project vergroten door vast te leggen welke problemen kunnen ontstaan, welke oplossingen mogelijk zijn en welke eindproducten minimaal opgeleverd moeten worden om het project sucessvol te maken. Voor de opzet van een projectplan, zie de publicatie Cultureel Erfgoed Digitaal, Leidraad bij projecten


(Bron: http://www.projectcartoon.com/)
 

Meer weten?
Standaarden bij dit thema:

Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur

Laatst gewijzigd: 11-08-2015

Tags:
projectmanagement   beleid  
9 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.