Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Duurzaamheidsplan

In het duurzaamheidsplan leg je als instelling vast welke acties je gaat ondernemen om je digitale collectie duurzaam toegankelijk te houden. Met duurzame toegankelijkheid wordt bedoeld dat je digitale collectie over tien of twintig jaar nog steeds kan worden geraadpleegd en doorzoekbaar is. Het duurzaamheidsplan bouwt voort op het digitaliseringsplan. Samen met het digitaliseringsplan en het informatiebeleidsplan, is het duurzaamheidsplan onderdeel van het informatieplan.

Digitale duurzaamheid binnen je organisatie

Het duurzaamheidsplan is een onmisbare schakel in het informatiebeleid. Iedere erfgoedinstelling die digitaliseert moet zich bewust zijn van de problematiek van digitale duurzaamheid. Hoe kun je zorgen  dat digitale data op de lange termijn nog steeds geraadpleegd kan worden? Moet alle digitale informatie langdurig toegankelijk blijven of is het mogelijk om een selectie te maken? En zo ja, welke criteria hanteer je dan voor die selectie? Welke strategie kies je voor welke deelcollectie? In hoeverre kan digitalisering bijdragen aan het behoud van je fysieke collectie?


Bron: Flickr


Samen of alleen?

De centrale vraag hierbij is of je als instelling wel of niet zelf in staat bent tot duurzaam informatiebeheer. In het plan leg je de strategie of de combinatie van strategieën vast om de eigen digitale collecties voor de lange termijn beschikbaar te houden, bijvoorbeeld door zelf te investeren in een eigen 'repository' of door samenwerking te zoeken met externe partijen die duurzame archivering kunnen realiseren.


Hoe schrijf ik een informatieplan

DEN heeft een richtlijn opgesteld die je kunt gebruiken voor het schrijven van je duurzaamheidsplan. Hierin staat beschreven welke onderdelen je in je plan kunt opnemen, zoals bijvoorbeeld de duurzaamheidsstrategieën en de manier van opslag.

Samenwerkingsverbanden op het gebied van digitale duurzaamheid

Op landelijk niveau werkt de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) aan een infrastructuur voor duurzame beschikbaarstelling van digitale informatie in het publieke domein. De Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid onderzoekt specifiek voor de cultuursector wat de mogelijkheden zijn voor een gemeenschappelijke aanpak van duurzaam digitale archivering van digitale culturele informatie.


Meer weten?
Laatst gewijzigd: 28-01-2014

4 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.