Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Projectevaluatie

Na afloop van het project wordt vaak vergeten of nagelaten om het project te evalueren. Een goede evaluatie kan in de toekomst echter veel opleveren voor de organisatie omdat je vasthoudt wat je kunt leren van dit project.

(Deze tekst is gebaseerd op de blogpost Projectevaluatie van BeterProjectManagement)

Valkuilen bij evaluaties

Bij het evalueren (van een project) bestaan de volgende valkuilen:
Om deze valkuilen te voorkomen vind je hieronder een aantal tips voor een goede evaluatie.

Evaluation

Tips voor een goede evaluatie:


1. Bedenk van te voren welke vragen in de evaluatie aan de orde moeten komen
Al bij het begin van een project is het belangrijk om na te denken over hoe een project geëvalueerd wordt. Van belang hierbij zijn de volgende vragen: Het stellen van deze vragen helpt om het project van het begin tot het eind goed te doordenken. Kondig al tijdens de start van het project aan dat jullie regelmatig gaan evalueren. Zo dwing je jezelf om het ook werkelijk te doen en houd je de projectmedewerkers betrokken bij de evaluatie aan het einde.

2. Kies de juiste insteek
Als je enkel kijkt naar wat er mis is gegaan, leidt dit tot defensief gedrag van de deelnemers aan de projectevaluatie. Houd de focus op wat er wél goed ging:

3. Laat alle projectmedewerkers input geven
Een goede evaluatie biedt ruimte voor alle projectmedewerkers om hun mening te uitten, niet alleen voor de projectleider. Meningen mogen best uiteen lopen, maar het is belangrijk iedereen in de evaluatie mee te nemen. Maar al te vaak is de projectevaluatie een zaak tussen projectleider en leidinggevende. Op deze manier worden de echte leerpunten nogal eens over het hoofd gezien, zeker als het om een externe projectleider gaat die met de processen in de instelling zelf niet zoveel te maken heeft.

4. Kijk niet alleen naar het resultaat
Het resultaat is belangrijk, maar veel belangrijker is het om te kijken naar het proces en de manier van samenwerken. Hieruit kan voor vervolgprojecten veel worden geleerd.

5. Betrek ook de stakeholders bij de evaluatie 
Wanneer je naar het resultaat kijkt, betrek dan je stakeholders erbij. Zij moeten verder met het resultaat en kijken er daarom met een frisse blik naar, wat weer waardevolle inzichten kan opleveren.

6. Kennisbehoud voor toekomstige projecten
Veel projecten lijken enigszins op elkaar. Bij soortgelijke projectopdrachten levert de evaluatie van een voorafgaand project een schat aan kennis en ervaringen uit eerdere projecten. Wees ervan verzekerd dat de extra investering in het bestuderen van evaluatiszich terugbetaald. Het voorkomt namelijk onnodige en dure fouten. Houd daarom de evaluatie op schrift vast en deel je kennis! DEN heeft om de kennisdeling over evaluaties te steunen de projectenbank opgezet, die een overzicht biedt van de status van lopende ICT-projecten van Nederland erfgoedinstellingen en een plek voor projectevaluaties.


Meer weten? 

Projectevaluatie binnen DEN:
Blogposts en andere relevante links over projectevaluatie: 
Laatst gewijzigd: 24-06-2015

Tags:
projectenbank   projecten   Evaluatie  
4 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.