Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Semantisch Web

Semantisch Web / Web 3.0 / Web of Data. Terwijl veel erfgoedinstellingen de mogelijkheden van het Web 2.0 nog volop aan het ontdekken zijn, dient de volgende evolutie zich al aan: het Semantisch Web. DEN wil met dit kennisdossier erfgoedinstellingen een basiskennis aanreiken zodat zij de ontwikkelingen kunnen blijven volgen. Daarnaast worden enkele handreikingen gedaan hoe instellingen nu al rekening kunnen houden met het semantisch web.

Semantisch web volgens het ABC-DE (woordenboek voor digitaal erfgoed):

Derde generatie websites, die in staat moeten zijn betekenisvolle informatie tussen servers uit te wisselen zonder menselijke tussenkomst. Een web dat Internetpagina's kan begrijpen. De betekenisgeving wordt meestal gebaseerd op gestructureerde annotaties of metadata. Door de overeenkomende structuren kunnen automatisch inhoudelijke relaties binnen en tussen documenten worden gelegd. Het semantisch web is nog in ontwikkeling. Bron: ABC-DE, Woordenboek voor het Digitaal Erfgoed, DEN (Den Haag, december 2008)
 

De belofte van het Semantisch Web

De belofte van het semantisch web is dat zoekmogelijkheden sterk wordt verbeterd, doordat het mogelijk wordt om automatisch intelligente relaties te leggen. Gebruikers krijgen dan sneller en betere antwoorden op hun vragen. Tot nu toe konden computers op het web alleen toegang krijgen tot documenten via zoekwoorden of handmatig gelegde verbanden (hyperlinks). Op het Web 3.0 proberen computers ook de inhoud van het document te begrijpen om zo automatisch betekenisvolle verbanden te leggen en verschillen te onderkennen. Het semantisch web kan het verband leggen tussen Rembrandt en R. van Rijn en kan het verschil tussen Doesburg de schilder en Doesburg de plaats herkennen. 

Semantisch Web en digitaal erfgoed


Het is belangrijk voor erfgoedinstellingen om hun gestructureerde content (denk aan metadata) van machineleesbare betekenis te voorzien. Ongestructureerde content (contextuele beschrijvingen) kunnen open en toegankelijk worden gemaakt zodat daar (door anderen) betekenis aan kan worden toegekend. Terminologiebronnen als trefwoorden, thesauri, classificatiesystemen zijn in machineleesbare vorm essentiële structuren om op het semantisch web betekenis te valideren en informatie onderling te verbinden. Het semantisch web biedt kansen op een beter rendement van cultureel erfgoed.


 

Semantische webtechnologie in actie

Semantisch webtechnologie maakt gebruik van betekenisvolle data op internet mogelijk. Semantische webtechnologieën maken gebruik van onderstaande standaarden. Deze standaarden zijn kenmerkend voor Web 3.0 en worden al toegepast bij erfgoedprojecten. Zie hiervoor de Projectenbank van DEN.
Laatst gewijzigd: 17-03-2011

6 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.