Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Tag: archieven

Kennisdossiers

Metadataschema's voor archieven

Standaarden

CERL Thesaurus
Encoded Archival Description
General International Standard Archival Description
NEN-ISO 23081 Standaard voor Metadata

Projecten

Archiefbank Gemeentearchief Amsterdam
Centraal Register Vormgevingsarchieven
Digitaliseren Collectie Erfgoedcentrum DiEP
Gezamenlijke ontsluiting digitale informatiebronnen Eemland
Heritage Browser
MCC Slavenreis de Eenigheid
Open Archieven
Pilot Centraal Register Vormgevingsarchieven
Pilot RKDradar - een centraal register voor beeldende kunstarchieven

Nieuwsberichten

Verschenen: Vinger aan de pols: Eindrapportage Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2017
Nieuwe website voor het Nationaal Archief
Leestip: themadossier digitalisering in FARO Magazine
Leestip: Bespreking Boekman 110 over culturele archieven
Open Erfgoed Koffie Assen
Leestip: Waarom wordt niet alles gedigitaliseerd?
Leestip: Boekman themanummer culturele archieven
Debat: Het einde van het culturele archief?
Oproep voor presentaties KVAN-dagen
Overdracht van de historische archieven Kaag en Braassem en Nieuwkoop
Resultaten Archief 2020: de projecten
Archief 2020 start samen met Nationaal Archief project rondom Linked Open Data
Leestip: Memory in motion: how art and heritage become meaningful
Resultaat onderzoek: Googelen door archieven dichterbij dan verwacht
Wat staat daer? - online oefentool voor het lezen van oude handschriften
Archieven Portaal Europa lanceert versie 3 API
Verslag studiedag Googelen door archieven
Open Data: de hobby voorbij; acht aanbevelingen voor overheidsinstanties
In de pers: Stadsarchieven digitaliseren erfgoed stichters Nieuw-Amsterdam
´Rens in het archief´wint internationale archief-Oscar!
Library of Congress publiceert Recommended Formats Statement
Leestip: Digital Curation, 2nd edition
FARO en The National Archives (UK) organiseren tweede Winter School Archives and Education
Kijktip: Terugblik Winter School for Audiovisual Preservation
Kijktip: (Nieuwsuur) Archieven halen beelden offline door auteursrechtenkwestie
Lancering website Archiving the Arts
Draaiboek voor aansluiten op e-Depot NA
Nationaal Archief start kennisplatforms
Koepelorganisaties Archiefsector bundelen krachten
Leestip: The Cobweb - Can the internet be archived?
Call for Papers KVAN dagen 2016 'Values in transition: perspectives on the future of the archival profession'
2016 laatste jaar Archief2020: Nog ruimte voor cofinanciering!
Archief2020 Uitvoeringsplan 2016
Call for papers Jubileumcongres 125 jaar KVAN
Oproep: Enquête leerbehoeften archiefbranche
Leestip: Moon shooting voor archivarissen
1,2 miljoen euro voor projecten ICT en geesteswetenschappen
Leestip: Op weg naar 2020 en verder. Het verhaal van de archieffunctie
Toekomstscenario's voor archieffunctie in de maak
Leestip: The creative promise and open collections: An interview with Template
Friesland digitaliseert: hightech scanstraat in oude boekbinderij
Het Utrechts Archief in e-depot
Call for Presentations FIAT/IFTA World Conference Vienna
Leestip: Making Archival and Special Collections More Accessible
Leestip: Belronde positionering: Archieven in transitie
Oproep: Archive Achievement Awards
Leestip: From Dust to Digital
Leestip: Onderzoek functionaliteit e-depot decentrale overheden
Leestip: Evaluation and Strategies of Digital Preservation & UNESCO's Role in Facing the Technical Challenges
Eigendom WieWasWie: van STAP naar CBG
Open Atelier - Participatie in archieven: actuele communities en hun actoren
Archives Portal Europe Foundation opgericht
Archief Ateliers
Tweede nulmeting Archief 2020 gestart
Leestip: '180.000 keer digitaal erfgoed in Brabant'
Onderzoeksverslag Nulmeting Archief 2020 gepubliceerd
Stappenplan Open Data voor archiefinstellingen
Nulmeting Archief 2020 (onderzoek)
Programma Archief 2020 van start
Anno Drenthe wint Geschiedenis Online Prijs
Digitale archivering Vlaams erfgoed van start
Call for Papers: KVAN-dagen 2013
Leestip: 'Design en vormgeving in het digitaal archief'
App-competitie Open Cultuur Data
Leestip: Vindbaarheid van afbeeldingen uit beeldbanken
Themasite informatiebeheer Gemeentearchief Rotterdam
Deadline subsidieronde Metamorfoze: 1 april 2012
APEnet afgerond met officiële lancering portal
Onderwijsproject Allemaal op Papier
Leestip: Aan de slag met CollectiveAccess in de cloud
Duurzaam digitaal erfgoed voor dummies: project Archipel in 4 filmpjes
Call for Papers: KVAN-dagen 2012
Subsidie voor project 'Geluid van Nederland'
European Film Gateway online
Nieuwe Archiefvisie: Archiveren in het digitale tijdperk
International Jodi Awards tijdens DISH2011
Lancering verbeterde pilot-versie Archives Portal Europe
Videoverslag 'Kwaliteitscontrole en validatie van gedigitaliseerd archiefmateriaal'
Verslag tweedaagse brainstorm BRAIN
POCOS: complexe digitale objecten archiveren
Leestip: Archievenblad maart 2010 'Fundamenten in verandering: E-depots'
Leestip: Ketelaarlezing 2009 'Het Archief als Open Source'
Leestip: Rapport 'Public Libraries, Archives and Museums: Trends in Collaboration and Cooperation'
Taskforce Archieven in de Europese Unie
Leestip: OCLC publicatie 'Beyond the Silos of the LAMs: Collaboration Among Libraries, Archives and Museums'
Persbericht: NEN-norm voor archiefmanagement
Eerste Nederlandstalige instrument voor opbouw en toetsing e-depots
Start werk aan landelijke EAD-richtlijnen
Presentaties tijdens 'Subsidies voor Digitaal Erfgoed' nu online
Symposium 7 december 2005 'Audiovisuele Archieven Digitaal'

Agenda items

Publiekdomeindag 2018
Archivering by design: theorie en praktijk
Brains in boxes: onderzoeksarchieven bewaard en ontsloten
Oratie Charles Jeurgens, hoogleraar Archiefwetenschap
PASIG Oxford
Digital Dreams Conference 2017
Informatie, Erfgoed & de Digitale Toekomst (ABN AMRO Bank)
KVAN-dagen 2017: Publiek!?
Arttube Academie: Diggin´the Archive
Debat: Het einde van het culturele archief?
Winter School: Archives & Education
Ketelaarlezing: Valerie Frissen over het Grenzeloze Archief
Studiedag 'Googelen door archieven'
Jubileumcongres 125 jaar KVAN
Praktijkmiddag Persistent Identifiers
IS&T Archiving 2016
Slotsymposium van Archiefatelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening
International conference on archiving in the 21st century - Atria
Studiemiddag Archieven en open data: en nu?
Thursday Night 22/10 The archives of MVRDV and Zaha Hadid Architects
FIAT/IFTA World Conference Vienna
Archief2020 Summerschool
Informatie aan Zee
Go workshop: Electronic Archiving disciption
Archief2020 Summerschool
APEx Conference
I-CHORA 7
Symposium Archief voor de toekomst
KVAN- Dagen
Conferentie e-depot ontwikkelingen in Nederland
Cursus Toezicht op de digitale overheid
Werkconferentie Archiefcollecties Open
Inspiratiedag digitale klantenkunde
Open Atelier - Participatie in archieven: actuele communities en hun actoren
KennisCafé: Alles van waarde is...weg?!
KVAN dagen 2014
Bijeenkomst pilot e-depot gemeente Haarlem
Archiveren in de Cloud
Colloquium Computer Applications in Archaeology
KVAN-dagen 2013
Screening the future 2013
Hands-on sessie UGent SIP-Creator
Aan de slag met archief en documentatie | Digitaliseren
Uitreiking Geschiedenis Online- en Jan Kompagnie Prijs
Seminar Series Digital Heritage: #4 Digital Archives
Economies of the Commons 3: 're-imagining the archive'
International Conference on the History of Records and Archives
IS&T Archiving Conference 2012
KVAN-dagen 2012
Screening the future 2012
Spelen en delen met archieven: ISAD, ISAAR en het semantisch web
FOBID Seminar 'Geld voor recht'
Cursus: EAD in de praktijk
VALA2012
Digitale archiefbezoeker: klant of bedelaar
Adlib: Archief
Wat doen we met de hoogleraararchieven?
IASA 2011
Open Planets Foundation Hackathon 2011
Miniconferentie over landelijk e-Depot
KVAN-dagen 2011: 'Archieven in het Veld'
Taking Care of Orphan Works
Seminar: Social media voor DIV en archief
Studiedag over het digitaliseren van archief
Informatiemiddag 'Red de 20e eeuw van de vergetelheid: Auteursrecht, cultureel erfgoed en internet'
Presentatie STAP: resultaten strategiesessies Erfgoed & Locatie
Symposium Nationaal Archief en Pictoright
Cursus: Auteursrecht voor archieven
Open Planets Foundation Hackathon 2010 & Workshop
Studiedag: De virtuele studiezaal voor Zuid-Hollandse archieven
ArchiefWiki Inklopdag
IASA 2010
Week van de Geschiedenis en Landelijke Archievendag 2010: 'Land en water'
Cursus: Digitaal depot
Werkconferentie: Archieven met het oog op morgen
Bijeenkomst Archiefeducatie
Adlib: Archief
Cursus: EAD in de praktijk
Informatiebijeenkomst Crowdsourcing
Internationaal congres: 'Archives without Borders'
Informatiebijeenkomst Crowdsourcing
KVAN-dagen 2010: 'Fundamenten in verandering'
Studiemiddag Vormgevingsarchieven: 'Werk in uitvoering'
Symposium Krantendigitalisering KB
Workshop: Auteursrecht voor historische archieven
Cursus: Archiefrecht
Adlib: Archief
Cursus: EAD in de praktijk
Bijeenkomst: 'Planets: toolkit voor ons digitaal geheugen?'
Archief 2.0 speel-en-deelsessie: Hoe archiveer je miljoenen websites tegelijk?
Symposium: Door Data Gedreven
Week van de Geschiedenis en Landelijke Archievendag 2009: 'Oorlog en Vrede'
Cursus: Digitaal Depot
IASA 2009
Cursus: 'Regels voor archiefbeheer, ook in een digitale omgeving'
Cursus: EAD in de praktijk
KVAN-dagen 2009: 'Archieven de ruimte'
Cursus: E-depot voor archivarissen
Bijeenkomst voortgang massadigitalisering
Programma Strategisch Sturen van het archief naar de toekomst
Cursus: Basiskennis ICT voor archivarissen
Seminar Nationaal Archief joins Flickr The Commons
Cursus: Digitaal depot
Studiedag Archief 2.0: 'Over verandering gesproken'
Studiedag digitale depots
Landelijke Archievendag: 'Verhalen van Nederland'
Studiemiddag 'Zuid-Hollandse Collecties Digitaal: EAD ontsloten'
Europeana Congres over interoperabiliteit
Informatiedag 'E-depot Gemeentearchief Rotterdam'
KVAN Symposium 2008: 'In Perspectief'
Symposium 'Access to archival heritage'
Cursus: 'Auteursrechtelijke vraagstukken in de erfgoedsector'
Week van de geschiedenis en Landelijke Archievendag 2007
Internationaal congres 'Archives and new technologies'
Symposium 'Subsidies voor Digitaal Erfgoed' 2007
Archief in Vorm 02
KVAN Studiedag 2007
EAD symposium
Symposium 'Juridische Aspecten Digitale Beschikbaarstelling van Archief- en Museumcollecties'
Symposium 'Digitale archieven en virtuele dienstverlening; tussen papier en werkelijkheid'
Cursus: E-depot voor archivarissen
Workshop 'Subsidies voor Digitaal Erfgoed'
KVAN-dagen 2006: 'e-Cultuur'
Mini-symposium: 'Digitalisering ontrafeld. Technische aspecten van digitale reproductie van archiefstukken'
Bijeenkomst Juridische Vragen bij Digitaliseren Cultureel Erfgoed
Symposium over audiovisueel materiaal

Blogberichten

Gastblog: digitalisering geïndustrialiseerd bij Stadsarchief Amsterdam
Is een centrale toegang tot de Archiefcollectie NL nuttig?
RAN2.0 en werken aan het erfgoed van Nijmegen
Populaire politici
The New Renaissance
Richtlijnen voor de digitalisering van fotografisch materiaal
Behold, thesaurus!
Over de regenboog, cultuur en "bec et ongles"
Save me / Bewaar me
In Brussel voor
In het publieke domein
Nationaal Archief/Spaarnestad joins Wikipedia
ECDL2010: Theorie en praktijk van Digitale Bibliotheken
Gesproken taal is zeg maar echt hun ding
Regionaal naar 2.0
Publiek Domein?!? Een Charter en een Manifesto
Sabine zoekt door Utrechtse publicaties
Het e-archief: noodzaak tot samenwerken of samenvoegen?
Wat zijn verweesde werken?
Archieven verkennen de ruimte op congres
Verslag Cross Media Café; Digitale Archieven en hun commerciële exploitatiemogelijkheden
MW2009 #4: Un-conference sessie over musea, archieven en bibliotheken
Digitaal Nationaal Archief
Wie zorgt er voor uw digitale informatie?
Archiefbank Stadsbank wint Computable Award
Nationaal Archief zet deel beeldcollectie op Flickr
Tresoar
ANP Historisch fotoarchief
Seadragon
Symposium 'Audiovisuele archieven digitaal' (2005)